Versiunea 77

Noutati in aceasta versiune:
–  in salarii s-au adaugat campurile: Indemnizatie hrana si Indemnizatie vacanta. Prima se calculeaza automat daca la Configurare se selecteaza Se calculeaza indemnizatia de hrana. Detalii pentru aceste campuri se regasesc in lista: Indemnizatie hrana si vacanta
– tot in salarii s-au aplicat prevederile ordonatei 114/2018
Atentie ! Nu se poate obtine D112 pentru ianuarie 2019 cu aceasta versiune !

Prin OUG 114 se prevad niveluri diferite ale salariului minim pentru fiecare salariat referitor la majorarea contributiilor conform OG4 in cazul unui venit sub acest salar si neancadrarea in exceptii.
Tot in aceeasi ordonanta avem si facilitatile ce se acorda in domeniul constructiilor in cazul indeplinirii anumitor condtitii. Facilitatile sunt: scutirea salariatilor de impozit si CASS si reducerea cotei de CAS la 21.25% si a CAM/SC la 0.3375%
A fost necesara de introducerea in Constante a urmatoarelor campuri noi:  Sal.min.studii, Sal.min.Constructii, CAS constructii, CAM constructii, Aplica OUG144.Aceste campuri pot fi completate manual sau automat prin butonul Verifica/Descarca
In stat s-au adaugat campuri noi care ne arata sal.minim al salariatului si o bifa care indica indeplinirea conditiilor de acordare al regimului special ptr.constructori

Pentru aplicarea acestor prevederi vom avea 3 cazuri posibile:

1) SC nu se incadreaza in domeniul constructiilor. Salariatii vor fi considerati cu salarii minime de 2080 respectiv 2350 daca indeplinesc conditiile de studii superioare prevazute in OUG. Departajarea in program a celor doua situatii se va face pe baza bifei sal.min.ptr.Studii Superioare in Contracte de munca. In Constante trebuie sa selectam nu aplica in sectiunea OUG 114/2018 constructii Trebuie bineinteles sa stabilim si sal.de incadrare al fiecarui salariat tot in Contracte astfel incat sa nu fie mai mic decat 2080 sau 2350 dupa caz.

2) SC se incadreaza in domeniul constructiilor dar nu aplica regimul special de taxare In acest caz trebuie sa  punem sal.de incadrare al salariatilor cel putin la valoarea 3000 in Contracte si sa selectam optiunea: sal.minimin Constante sectiunea OUG 114

3) SC se incadreaza in domeniul constructiilor si aplica regimul special de taxare adica reducerea % CAS si CAM ,scutirea de impozit si CASS. In acest caz trebuie sa  punem sal.de incadrare al salariatilor cel putin la valoarea 3000 in Contracte si sa selectam sal.minim si scutiri in Constante sectiunea OUG 114

Pentru ca poate fi necesara schimbarea valorilor salariului de incadrare si/sau a bifei sal.min.ptr.StudiiSuperioare pentru un numar mare de salariati, s-a introdus facilitatea de  Modificare rapida care ne va scuti de modificarea fiecarui contract in parte. Prin aceasta se pot modifica cele 2 valori, centralizat intr-un tabel si apoi se salveaza toate modificarile o singura data. Practic putem proceda in mai multe feluri:

– deschidem programul la Contracte in luna ian.2019, mergem in pagina Modificari rapide, tastam sal de incadrare in coloana Tarifar si selectam studii superioare pentru salariatii ce trebuiesc modificati, apois Salvam

– daca avem aceleasi valori ale sal.de incadrare de acordat unui numar mare de salariati : deschidem programul la Contracte in luna ian.2019, mergem in pagina Modificari rapide, urmam indicatiile din figura de mai jos

– daca este nevoie sa punem salariul minim ca sal.de incadrare pentru un numar mare de salariati, urmam indicatiile din figura de mai jos