Categorii de documente

Categoriile de documente sunt elemente obligatorii pentru documentele primare din acasta aplicatie.
Cu ajutorul lor putem influenta  :

 

Caracteristici

Denumire camp Explicatii
Denumire Camp obligatoriu. Nu sunt permise denumiri duble
Denumire Engleza Denumirea in limba engleza pentru afisafre pe factura emisa in engleza
numerotare automata - serie si nr.prestabilite - la adaugarea documnetelor  se vor atribui automat elementele de numerotare stabilite  la Configurare / Liste , serii documente
- ultima serie pe post  , nr crescator - la adaugarea documnetelor  se va folosi  ultima serie a documentului avand aceeasi  categorie document si acelasi post de lucru  indiferent de data  , si urmatorul numar nefolosit pentru aceasta serie
- ultima serie  , nr crescator - la adaugarea documnetelor  se va folosi  ultima serie a documentului avand aceeasi  categorie document  indiferent de data  , si urmatorul numar nefolosit pentru aceasta serie
- nu - nu se dau serie si numar in mod automat
folosit pentru magazin virtual Documentele ce au aceasta optiune selectata se pot folosi pentru vanzarile prin clienti din gestiuni de tip magazin cu generearea simultana a documentelor de transfer si receptie intr-o gestiune de tip magazin. Cu alte cuvinte putem inlocui astfel operatiile de transfer,receptie ,vanzare dintr-o gestiune de tip magazin reala in cazul vanzarilor ocazionale prin casa de marcat
S-a creat o categorie separata pentru a se putea genera set de note contabile distincte fata de celelalte vanzari din clienti
Are sens doar pentru documente ce se folosesc in tranzactia Clienti
Stocabil Se selecteaza daca dorim ca pentru documentele ce vor avea aceasta categorie sa se calculeaze stoc
Nu se mai poate modifica din momentul in care categoria a fost folosita in documente
nu genereaza NC Daca este selectat, categoria de document nu va genera nota contabila indiferent de contari
se genereaza
din documentul
Se alege categoria documentului din care provine (documentul parinte) , daca dorim sa folosim evidenta documentelor subsecvente (documente ce au articole dependente de articolele unui document parinte )
Dam ca exemplu Factura la aviz (documentul copil) care provine din Aviz (documentul parinte) , caz in care pentru categoria Factura la aviz vom selecta in acest camp valoareea Aviz.
Se poate sterge cu CTRL+DEL
Cont Furnizor Cont ce va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul de furnizor al categ de document
Cont TVA deductibila Contul selectat aici va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul TVA deductibila al categ.de document
Cont Client Cont ce va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul de client al categ de document
Cont TVA colectata Contul selectat aici va apare in nota contabila a documentelor apartinand aceastei categorii daca in grila de contare se va folosi optiunea: Contul TVA colectata  al categ.de document
Inactiva Se selecteaza daca dorim ca respectiva categoie sa nu mai poata fi utilizata

Folosirea in tranzactii

Selectam in grila din aceasta pagina tranzactiile in care dorim sa folosim categoria de document curenta
Altfel spus ,in documentele unei anumite tranzactii vom avea acces numai la categoriile selectate in acest tab

 

TVA - asocierea cu categoriile de TVA

Campurile din acest tab se completeaza numai pentru categoriile folosite in documentele de furnizori sau clienti

Denumire camp Explicatii
Categorie implicita TVA Reprezinta categoria ce apare implicit in cazul adaugarii uni document nou
Apare in d.394 Se selecteaza daca documentele apartinand acestei categorii trebuie sa apara in declaratia 394
Categorii TVA folosite
!!! NEIMPLEMENTAT
scoate
In aceasta grila se selecteaza numai categoriile TVA necesare pentru fiecare categorie de document in parte
Categoriile neselectate nu vor fi vizibile in documentele cu respectiva categorie de document