Trezorerie

Trezorerie.

Modulul integrează operațiile financiare din companie, urmărind în detaliu fiecare tip de operațiune.

Pentru a asigura ușurința în exploatare și informații de o calitate superioară, au fost implementate operațiuni specifice tipologiilor de probleme, capabile să fundamenteze analize de costing si cashflow.

more…