Solduri initiale

Cuprins  
Soldurile balantei contabile
Soldurile instrumentelor de plata
Soldurile furnizorilor si clientilor
Stocurile initiale
Imobilizari
 

 

Soldurile intiale se opereaza distinct pe categoriile : stocuri, trezorerie, furnizori, clienti , balanta contabila
Pentru a putea face modificari intr-o anumita categorie trebuie ca ea sa fie devalidata si data prima luna nevalidata sa fie anterioara datei de inceput a evidentei si a datelor documentelor reprezentid soldurile initiale ale tertilorValidarea se poate face fie pe toate  categoriile(modulele) o data prin click pe butonul  Valideaza , fie pe cate un modul prin click dreapta pe acelasi buton si alegerea optiunii dorite.
Daca anumite categorii au erori , ele nu vor fi validate si veti fi avertizati prin mesaj . Categoriile nevalidate trebuiesc corectate si validate prin folosirea aceluiasi buton. Balanta se poate valida numai daca furnizorii,clientii si stocurile sunt validate
Devalidarea tuturor modulelor se face prin apasarea butonului Devalideaza .
Orice modificare in valorile soldurilor initiale va afecta si soldul initial al listelor, balantelor din lunile urmatoare
Starea devalidata a unei categorii este semnalata prin culoarea rosie a tabului de selectie prezent in partea superioara a ferestrei.
Validarea tuturor categoriilor are ca efect validarea soldurilor initiale
 

Functie Explicatie
Validare Incearca validarea tuturor soldurilor initiale (stocuri,furnizori,clienti, balanta contabila)
Daca sunt probleme se arata erorile si se valideaza doar ce se poate
Erori posibile:
- Nu se poate crea Stoc inital data este blocata - luna precedenta datei de incepere a evidentei este blocata
-'Nu exista categorie de document pentru Stoc initial - nu exista nici o categorie de document cu bifa pe "stoc initial" in tabul "folosire in tranzactii"
-sunt documente non-SI inaintea datei de inceput - exista documente de gestiune (furnizori,clienti,consumuri, etc) cu data anterioara datei de inceput a evidentei
-documentele SI se afla dupa data de inceput - exista documente in tabul Furnizori sau clienti avand data ulterioara datei de inceput a evidentei
- Facturile de sold initial Terti au cont gresit - sunt facturi fara cont sau cu cont ce nu are bifa de cont de client respectiv furnizor
-Sunt .... documente de furnizori/clienti supraincasate - exista documente a caror incasare/plata e mai mare dacat valoarea facturii
- Soldul inital/Terti pe contul: ... nu este egal cu bal.contabila, diferenta= .... - suma soldurilor documenteleor de furnizori sau clienti pentru contul aratat nu este egala cu soldul contului din balanta contabila
- Soldul inital/Terti al documentelor cu TVAI pe contul: .... nu se coreleaza cu conturile 4428 din balanta contabila , diferenta= - suma valorilor exigibile ale facturilor de furnizori/clienti nu sunt egale cu soldurile conturilor 4428.DD respectiv 4428.CL din balanta contabila
-sunt stocuri fara cont - in tabul Stocuri sunt articole fara Cont completat
-Conturi gresite la SI stocuri: - contul articolului de stoc este diferit de contul categoriei de articol
-Totalurile Stocurilor initale/conturi nu sunt egale cu valoarile din bal.contabila - suma pe conturi a valorilor articolelor din tabul Stocuri nu sunt egale cu soldurile conturilor din balanta contabila
-Soldurile balantei la 1 ianuarie sunt inegale
-Soldurile balantei (sumele precedente) sunt inegale
 
Validare
Click dreapta
La click dreapta pe acest buton se deschide un meniu care permite validarea sau devalidarea separata a: stocurilor, furnizorilor+clientilor sau a balantei contabile
 
Devalidare Devalidarea tuturor soldurilor initiale validate. Se vor devalida si toate lunile urmatoare daca sunt validate .
Stergere click dreapta Sterge toate articolele de SI ale modului (paginii) deschise. Operatia este posibila doar pentru Balnta contabila, Furnizori , Clienti , Stocuri

Balanta contabila

In acest modul se pot edita soldurile initiale ale conturilor balantei contabile
 

Denumire cimp Explicatie
Cont Simbol cont contabil
Denumire cont Denumirea contului contabil
DB la 1.ianuarie Soldul contului la inceputul anului
DB precedent Rulaj precedent, nu contine "DB la 1.ianuarie"
CR la 1.ianuarie Soldul contului la inceputul anului
CR precedent Rulaj precedent, nu contine "CR la 1.ianuarie"
Sold final Soldul final al sumelor din contabilitate
Total SI furnizori,clienti Suma valorilor documentelor de furnizori si clienti din tranzactia solduri initiale pentru contul respectiv
Daca valoarea soldului pe furnizori sau clienti nu este egala cu soldul contului , denumirea contului va apare colorata in rosu
Total stocuri initiale Valoarea stocului initial pentru contul respectiv
Daca valoarea coloanei  stocului initial nu este egala cu soldul contului , denumirea contului  va apare colorata in rosu
TVA la incasare Suma valorilor exigibile din documentele introduse in Furnizori si Clienti marcate ca fiind cu TVAI
Valorile exigibile se calculeaza ca diferenta intre valorile TVA  ale facturiiloir si sumele TVA exigibile introdue pentru fiecare document in parte
Imobilizari Sumele totalizate pe conturi ale valorilor de inventar ale imobilizarilor intrate anterior datei de inceput si ale valorilor amortizarilor de asemeni anterioare datei de inceput
Valorile initiale ale imobilizarilor se introduc in sectiune Imobilizari , nu aici
Diferenta

 

Diferenta intre Soldul final din contabilitate si sumele provenite din evidenta primara (Total SI furnizori,clienti , Total stocuri initiale , TVA la incasare , Imobilizari) numai in cazurile in care avem sume din evidenta primara
Preznta unei sume<>0 in aceasta coloana este determina marcarea randului cu culoare rosie semnaland eroarea
Nu valida Pentru conturile avand aceasta optiune selectata se vor ignora erorile de diferenta fata de evidenta primara (cele ce apar colorate rosu) si deci se va permite validarea Soldurilor initiale
Optiunea actioneaza la fel si in cazul validarii lunare
Campul este editabil

Totalurile sumelor DB si  CR la "1 ianuarie" si "precedente" trebuie sa fie egale pentru validare
Valorile se pot importa si din XL , structura necesara a cimpurilor se obtine facind mai intai un export XL (vezi si Importul datelor prin XL)
Importul XL se face pe baza cimpului Cont
Validarea balantei se poate face numai daca Furnizorii, Clientii si Stocurile sunt validate , daca :

Se poate importa si prin intermediul unui fisier XLS ,astfel : ne pozitionam pe tabul Balanta contabila , apasam butonul Export XL pentru a obtine macheta cu coloanele, stergem inregistrarile si completam, salvam XLul si importam cu ajutorul butonului Importa XL. Atentie ! Nu stergeti si nu modificati primul rand cu denumirile coloanelor
Semnificatia coloanelor este:

Denumirea Coloanei Semnificatia
Kont Simbolul contului. Trebuie sa existe nu este creat prin importul din XL
den_cont Denumirea contului
deb_a Suma DB la 1 ianuarie
deb_i Rulaj DB precedent
crd_a Suma CR la 1 ianuarie
crd_i Rulaj CR precedent

Trezorerie

Soldul initial al unui instrument de plata este acelasi  cu soldul contului asociat.
Modificarea soldurilor initiale se face pe pagina "trezorerie" prin modificarea cimpurilor specifice balantei contabile
In plus ,daca instrumentul este in valuta , trebuie introdus si soldul in valuta

Denumire cimp Explicatie
DB,CR,Sume precedente Aceeasi semnificatie ca pentru balanta
Instr de plata Denumirea instrumentului de plata
Sold lei Soldul in lei  pentru contul specificat mai sus
Sold valuta Sold in valuta al  instrumentelui de plata  in valuta
Curs Numai pentru instrumentele in valuta

Validarea sau devalidarea se face simultan cu balanta contabila

 

Soldurile furnizorilor si clientilor

Soldurile initale ale tertilor se pot introduce :

  1. fie pe valoarea totala a facturii si valoarea totala a incasarilor/paltilor ei
  2. fie pe valoare neincasata a fiecarei facturi
  3. fie pe valoare neincasata a fiecarui furnizor sau client

Daca un document are mai multe conturi (de client sau furnizor) se introduc mai multe inregistrari
Pentru avansuri se completeaza numai campul Plati

Denumire cimp Explicatie
Moneda Moneda facturii
Tert Se selecteaza furnizorul sau clientul. Pentru adaugare click drepta pe cimp
Punct lucru Numarul crt al punctului de lucru. Se poate alege prin click dreapta pe camp
Cont Contul sumei (daca o factura are mai multe conturi , se va sparge in mai multe inregistrari)
Categorie document Una din categoriile asociate tranzactiei furnizori sau clienti dupa caz
Serie document Seria facturii
Seria si numarul trebuie sa fie unice pentru "solduri initiale terti"
Numar document Numarul facturii
Cimp obligatoriu
Data document Data facturii
Lei fnu actura Valoarea totala a facturii in metoda 1 , valoarea neincasata/neplatita in lei a documentului  la metoda 2 , valoarea neincasata / seplatita a tertului inb metoda 3
Plati Suma incasarilor sau platilor la metoda 1 , nimic la metoda 2 si 3 (exceptie avansul vezi rd.urmator)
Avansurile se introduc in acest camp fara a avea o valoare in capul Lei factura
Valuta factura Aceleasi observatii ca pentru campul omolog in lei
Plati Aceleasi observatii ca pentru campul omolog in lei
Curs Numai pentru documentele in valuta, valoarea reprezinta cursul (de la ultima reevaluare) a facturii si a paltilor
e cu TVAI se selecteaza daca documentul este cu TVA la incasare.In acest caz  trebuiesc completate si campurile urmatoare
Suma valorilor campurilor : baza scutita  , baza 24%, baza 9% , tva 24% si tva 9% trebuie sa fie egala cu campul Lei factura
Necorelarea valorilor de mai sus este vizibila in grila facturilor prin culoare rosie a fondului
baza scutita valoarea scutita de TVA in cazul facturilor cu TVA la incasare
baza 24,tva24 (sau baza 20,tva 20) valoarea bazei si a TVA 24 % sau 20% , in cazul facturilor cu TVA la incasare
baza 9 , tva 9 valoarea bazei si a TVA 9 %, in cazul facturilor cu TVA la incasare
suma exigibila se completeaza valorile devenite exigibile pana la data inceperii evidentei separat pe : baza scutita , baza 24%, baza 9% , tva 24% si tva 9%
Nu mereu suma platita este si exigibila (de ex.CECurile neincasate pasul2)

Totalul pe conturi al documentelor introduse pe sold initial furnizori si clienti trebuie sa fie egal cu soldul contului pentru a se putea valida tranzactia
De asemeni suma valorilor neexigibile (diferenta intre valoarea TVA a facturii si a sumelor TVA exigibile) calculata pe documentele marcate ca fiind cu TVAI (colorate galben)  pe furnizori si clienti trebuie sa fie egale cu soldul conturilor 4428.DD respectiv 4428.CL
Suma valorilor documentelor pe conturi , este vizibila pe pagina "Balanta contabila" , coloana "Total SI furnizori, clienti"

Daca se introduc facturi ce sunt incasate/platite cu CEC numai pasul 1(adica nu s-au incasat/platit efectiv in banca) atunci se va folosi contul 413 respectiv 403 , valoarea Plati va fi lasata=0 si daca in plus factura este cu TVA la incasare, sumele exigibile se lasa egale cu 0
Pasul 2 se opereaza prin banca normala si printr-o operatie avand categoria Plati furnizori sau Incasari clienti cu alegerea facturii.
Contul 403 trebuie marcat cu Cont de furnizor in Planul de conturi iar contul 413 cu Cont de client

Soldurile tertilor se pote importa si prin intermediul unui fisier XLS ,astfel : ne pozitionam pe tabul Furnizori sau Clienti , apasam butonul Export XL pentru a obtine macheta cu coloanele, stergem inregistrarile si completam, salvam XLul si importam cu ajutorul butonului Importa XL. Atentie ! Nu stergeti si nu modificati primul rand cu denumirile coloanelor
Semnificatia coloanelor este:

Denumirea Coloanei Semnificatia
seria Seria documentului
nrf Numarul documentului
data Data documentului
curs Curs in cazul documentelor in valuta
cod_moneda RON sau alta moneda conform nomenclatorului Wmicro5
cod_f CUI sau CNP al societatii sau persoanei fara RO sau spatii
Tertul trebuie sa existe in nomenclator
den_tert denumirea tertului , nefolosit la import
den_catdoc Categoria de document
Trebuie sa existe in nomenclator
kont Simbol cont contabil
Contul trebuie sa fie de furnizor respectiv client
val_fctlei Valoarea cu tva a documentului
baza0,baza1,baza2,tva1,tva2 Descompunerea valorii documentului pe cote de TVA (coloanele se completeaza numai daca documentul este vu TVA la incasare)
Daca se completeaza , suma lor trebuie sa fie egala cu val_fctlei
Baza0
= baza scutita , baza1 si tva1 reprezinta valorile pentru cota de tva 24% , iar 2 reprezinta 19%
val_pltlei Valoarea totala a platilor/incasarilor documentului
baza_ex0,baza_ex1,baza_ex2,
tva_ex1,tva_ex2
Valorile exigibile d.p.v. al TVA la incasare
In general suma acestor valori trebuie sa fie egala cu val_pltlei, dar pot exista exceptii ca de ex. in cazul platilor cu CEC

Stocurile intiale

Stocurile initale se introduc pe articole si gestiune. Pentru gestiunile de tip depozit se introduce numai pretul fara TVA, pentru gestiunile de tip amanunt se introduce pret magazin cu TVA.
Totalul pe conturi al stocurilor initiale introduse  trebuie sa fie egal cu soldul conturilor pentru a se putea valida tranzactia.
Suma valorilor stocurilor initiale  , este vizibila pe pagina Balanta contabila , cimpul Total stocuri initiale
 

Denumire cimp Explicatie
Articol Denumirea articolului
Gestiune Gestiunea stocului
Cantitate Stocul (in UM articol). Valoarea trebuie sa fie pozitiva
Pret fara TVA Se completeaza in gestiunile de tip depozit
Se completeaza si in gestiunile de tip amanunt pentru determinarea adaosului
Pret amanunt Pret cu TVA. Se completeaza numai in gestiunile de tip amanunt
% TVA procentul de TVA al articolului, utilizat in gestiunile de tip amanunt pentru calculul TVA neexigibil
Cont Cimp obligatoriu. Valoarea stocurilor initiale pe conturi trebuie sa fie egala cu valoarea soldul initial al contului din balanta contabila
Pentru depozite, Cont trebuie sa aiba valoarea Contul reprezentativ al categoriei articolului daca face parte din clasa 3+ analiticul (clasa 3) gestiunii
Pentru magazine Cont trebuie sa aiba valoarea  371 sau 381 cu analiticul clasei 3 al gestiunii

Inaintea introducerii stocurilor initiale , trebuie sa ne asiguram ca in Categorii documente avem o categorie atribuita pentru tranzactia Stoc initial

Stocurile se pot importa si prin intermediul unui fisier XLS ,astfel : ne pozitionam pe tabul Stocuri , apasam butonul Export XL pentru a obtine macheta cu coloanele, stergem inregistrarile si completam, salvam XLul si importam cu ajutorul butonului Importa XL. Atentie ! Nu stergeti si nu modificati primul rand cu denumirile coloanelor
Semnificatia coloanelor este:

Denumirea Coloanei Semnificatia
den_prod Denumirea produsului(articolului).
Este suficient sa se specifice doar una din cele 3 caracteristici ale produsului pentru a se face identificarea (denumire, cod bare sau cod intern)
Produsul trebuie sa existe in nomenclator
cod_bare Codul de bare al produsului
cod_prod Codul intern al produsului
den_gest Denumirea gestiunii. Gestiunea trebuie sa existe in nomenclator
cant Cantitatea
pret_in Pretul fara TVA in gestiune de tip depozit si pretul de receptie fara TVA  in gestiune de tip magazin
pret_magin Pretul cu adaos si TVA in gestiune de tip magazin

Imobilizari

Aceasta facilitate este destinata stabilirii corecte ale valorilor de inventar si ale amortizarilor precedente datei de incepere a evidentei astfel incat aceste valori totallizate pe conturi sa coincida cu soldul conturilor din balanta contabila
Imobilizarile se introduc prin modulul imobilizari fara valoare de inventar si fara fisa de amortizare
Daca valorile de inventar au fost introduse sau fisele de amortizare au fost generate , acest evalori pot fi preluate in Solduri initiale / Imobilizari cu ajutorul butonului Refresh
Sumele initiale ale balantei contabile trebuiesc de asemeni introduse inaintea lucrului in aceasta pagina
Modul de lucru consta in tastarea Valorii de inventar si a Amortizarii precedente in coloanele cu aceeasi denumire pe fiecare imobilizare si urmarirea diferentelor pe conturi (randurile rosii reprezinta erori) in tabelul aflat in partea inferioara a paginii
Dupa stabilirea corecta a sumelor acestea vor fi transferate in imobilizari cu  ajutorul butonului Validare din pagina Solduri initiale / Imobilizari. Folosirea acestui buton nu este o validare in sine , nu verifica corectitudinea valorilor si nu blocheaza datele
Atentie ! fisele de amortizare (daca exista) vor fi sterse si regenerate


 

Drepturi

Pentru ca ferestra sa fie editabila trebuie ca data primei luni nevalidate sa fie < decit data de incepere a evidentei