Magazine

Cuprins

 

Comparatie intre Magazinele valorice si Cantitativ valorice
Modificarea preturilor in magazine ,acordarea reducerilor
Vanzarea din Magazine
Returul din magazine
NC descarcare magazine

 

In cazul gestiunilor cu amanuntul , se recomanda atribuirea unui analitic distinct pentru fiecare gestiune deoarece coeficientul K se calculeaza pe baza valorilor din balanta contabila separat pe fiecare analitic in parte
Deci daca avem acelasi analitic pentru mai multe gestiuni , conturile 371,378 si 4428 cu respectivul analitic vor contine valorile cumulate pentru toate aceste gestiuni
Coeficientul K se poate calcula prin 4 metode ce se stabilesc la Configurare / Contabilitate / Metoda de calcul K in magazine.
Primele 2 metode se vor folosi in cazul in care in fiecare gestiune magazin avem doar operatii cu o singura cota de TVA , iar ultimele 2 metode in cazul in care folosim mai multe cote de TVA intr-o singura gestiune :

  1. K se calculeaza pe baza intrarilor , formula este: RC378 / (RD371 - RC4428) , unde RC si RD este suma rulajului creditor respectiv debitor pana intr-o anumita zi sau pana la sfarsitul lunii dupa cum avem K zilnic sau lunar
  2. K se calculeaza pe baza soldului ,formula este:  TSC378 / (TSD371 - TSC4428) , unde TSC si TSD este total sold  creditor respectiv debitor pana intr-o anumita zi sau pana la sfarsitul lunii dupa cum avem K zilnic sau lunar
  3. K pe baza intrarilor fara TVA neexigibil , formula ca la 1)  dar fara 4428
  4. K pe baza soldului fara TVA neexigibil , formula ca la 2)  dar fara 4428

La sfarsitul lunii se genereaza automat Nota Contabila de  corectare a adaosului prin coeficientul K lunar pentru fiecare gestiune  (daca este selectat : Configurare / Contabilitate / Inchidere Magazine ). Pentru a vedea rapid valorile, vezi lista Stocuri / Magazine / Detaliu NC Magazine
Sunt 2 variante de NC in functie de Metoda de clalcul K :

  1. pentru primele 2 medode , adica daca lucram cu o cate singura cota de TVA in fiecare gestiune,  notele de corectie vor fi  : 378 - 371 si 607 - 371 cu analiticul gestiunii si cu valoarea = K x (SFD 371 - SFC 4428) - SFC 378 (inainte de corectie)
  2. pentru ultimele 2 metod, adica in cazul in care lucram cu mai multe cote de TVA intr-o singura gestiune, notele de corectie vor fi : 378 - 371 si 607 - 371 cu analiticul gestiunii si cu valoarea = K x SFD 371 - SFC 378 (inainte de corectie)

Comparatie intre gestiunile cu amanuntul Valorice si Cantitativ Valorice

 

Magazin Valoric

Magazin Cantitativ Valoric

Stoc

Nu se cunoaste stocul pe articole, nu se verifica la validarea documentelor de iesire

Exista stoc pe articole si pret cu amanuntul , nu se pot valida iesiri sub acest stoc
Nu se pot folosi articole nestocabile

Monetar

Iesirea din gestiune se poate face si prin Monetar

NU

Pretul de descarcare al magazinului

Se poate stabili in momentul vanzarii (este editabil) 
In tranzactiile in care se face vanzarea la client , pretul de vanzare este editabil iar diferenta fata de pretul de descarcare se duce pe discount

Este pretul de descarcare al stocului conform metodei de descarcare a gestiunii si nu este editabil
In tranzactiile in care se face vanzarea la client , pretul de vanzare este editabil iar diferenta fata de pretul de descarcare se duce pe discount

Determinarea adaosului

Se face pe baza coeficientului K zilnic in cazul iesirii din gestiune , cu exceptia Monetarelor cand se foloseste K lunar

Se face pe baza coeficientului K zilnic in cazul iesirii din gestiune

Acordare rabat Se aplica la pretul de lista Se aplica la pretul de lista . Este recalculat in momentul validarii pentru a reflecta corect raportul intre pretul de descarcare si cel de vanzare, deci se poate modifica fata de valoarea introdusa manual

 

Magazine valorice

Acordarea discountului din magazin se poate face prin introducerea unui pret de vanzare(sectiunea magazin)  mai mic decat pretul de descarcare (sectiunea magazin)
In gestiunile valorice trebuie urmarit soldul la sfarsitul lunii sa nu devina negativ, adica sa nu vindem mai mult decat am receptionat.
Daca valorile iesirilor nu se opereaza corect din punctul de vedere al cotelor TVA, soldul contului 4428 va fi incorect si la lichidarea stocului magazinului  va ramane cu sold.

Intrari

Iesiri

NC

Observarii

Jurnale si declaratii

Furnizori

 

371-401
371-378
371-4428
4426-401

Adaosul se calculeaza intrea valaorea de intrare in magazin si valoarea la pret de furnizor

 

 

Vanzari prin Clienti
Facturi ulterioare bonurilor de casa
 

4111-707
411-4427
simultan se descarca gestiunea
60..-371
378-371
4428-371

Adaosul se calculeaza (la validare document) pe baza K al zilei documentului
Reducerea acordata in Magazin rezulta ca diferenta intre Pretul amanunt de iesire si Pretul descarcare
In cazul returului, adaosul se calculeaza ca diferenta intre val.de iesire din Mag , TVAul neex si valoarea la pret de descarcare (fara TVA)
Facturile ulterioare bonurilor de casa se emit prin clienti simultan cu stornarea valorii prin Monetare

Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari 2008
Apare in D394 ca o factura obisnuita

 

Vanzari pe Bon din modulul Casa de marcat

Nu trebuie sa faca NC

Tranzactia nu trebuie folosita
Daca totusi se utilizeaza pentru listarea bonurilor fiscale pe casa, nu are nici o influenta
Egalitatea intre aceste vanzari si Monetare nu este verificata de program
Se poate folosi rabat (campul % reducere) aplicat la pretul de lista

NU apare in RG
NU apare in JV
NU apare in D394, valoarea este cuprinsa in Monetarul gestiunii

 

Vanzari pe Factura din modulul Casa de marcat

Nu trebuie sa faca NC

Pentru ca valorile facturilor se includ in monetarul fiecarei gestiuni magazine valoric si pentru ca trebuie sa apara in JV si in D394, aceste valori se si storneaza totalizat pe gestiuni si cote tva

Nu apare in RG
Apare individual in JV si se storneaza totalilzat
Apare individual in D394 si se storneaza ca monetar (sectiuea G)

 

Vanzari prin Monetare

La inregistrarea monetarului:
5...-707
5...-4427
La validarea lunii se face NC 952 Descarcare magazine
60..-371
378-371
4428-371

Casa de marcat se poate folosi Off Line (neconectata la program)
pentru ca bonurile inregistarte in aplicatie nu conteaza
Monetarul se inregistreaza zilnic prin Trezorerie conturile :5311,5328,5124 (se creaza in case/banci)
In valoarea Monetarului se cuprind bonurile emise cu sa fara facturi prin tranzactia Casa de Marcat
Valoarea monetarului nu trebuie sa cuprinda facturile emise prin modulul Clienti daca acestea au NC de descarcare a contului 371

Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari 2008
Apare in D394

 

La validarea lunii se face corectia adaosului  prin NC 952
Se regleaza 378 conform K lunar

378-371
607-371

 

Apare in Raportul de gestiune

 

Magazine cantitativ valorice

Iesirea se poate face doar in limita stocurilor existente. Articolul de stoc este caracterizat unic prin articol, serie-lot daca e cazul,gestiune si pret cu amanuntul
Pretul cu TVA (cu amanuntul) de iesire in general nu este editabil , el fiind completat in urma descarcarii stocului in etapa de validare a documentului
Articolele care prin natura tranzactiei sunt considerate intrari (de ex.furnizori) , daca au cantitate negativa sunt tratate ca iesiri
Adaosul comercial este calculat in momentul validarii documentului pe baza coeficientului K

Soldul initial lunar al gestiunilor cu amanuntul (vizibil in raportul de gestiune) este egal cu soldul debitor la inceputul lunii al contului 371 cu analiticul gestiunii (analiticul / clasa 3)

Intrari

Iesiri

NC

Observatii

Jurnale si declaratii

Furnizori

 

371-401
371-378
371-4428
4426-401

 

 

 

Vanzari prin modulul Clienti

4111-707
411-4427
60..-371
378-371
4428-371

Incasarea facturilor se face in mod obisnuit
Se poate vinde cu rabat

Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari
Apare in D394 ca o factura obisnuita

 

Vanzari prin modulul Casa de marcat

60..-371
378-371
4428-371
simultan incasarea
5... - 707
5... - 4427

Se poate vinde cu rabat fata de pretul de desacrcare (procentul de rabat poate fi modificat in momentul validarii daca pretul de descarcare se modifica)
NC de incasare se poate face direct in conturile 5311, etc dar mai indicat este sa se foloseasca conturi intermediare 581 cu analitic pentru fiecare forma de incasare si apoi zilnic sa se faca transferul in 5311,

Apare in Raportul de Gestiune
Apare in Jurnalul de Vanzari 2008 (bonurile se cumuleaza pe zile si pe gestiuni)
Apare in D394

 

Vanzari prin
Monetare

 

NU sunt permise Monetarele

 

 

Vanzarea din gestiunile de tip Magazin

Operatia

NC bon

NC factura

NC incasare factura

Cine apare in Jurnal  TVA

Apare in D394

Ce apare in Rapotul de Gestiune

Apare in balanata clientilor

Cine descarca stocul

Observatii

Monetar , raportul Z

5311-707,704
5311-4427

 

 

Monetarul

 

Monetarul

 

 

Se opereaza direct in Trezorerie/Casa ca Monetar dintr-o gestiune magazin-valorica
Daca se emite bon fiscal ,acesta va avea valoarea monetarului ,se poate emite prin butonul Bon din ferestra grila a operatiilor de Trezorerie
NC de descarcare monetar se face o data pe luna la operatia de inchidere Magazin  : 607,378,4428 -371 = valoare egala cu monetarul

Bon fiscal pentru prestari , servicii fara factura

5311-707,704
5311-4427

 

 

Monetarul

 

Monetarul

 

 

Se opereaza direct in Trezorerie/Casa ca Monetar dintr-o gestiune magazin-valorica special creata , se emite bonul fiscal de acolo
Daca nu se incaseaza numerar se vor crea Case pentru fiecare tip de incasare avand conturi contabile adecvate
Nu trebuie NC de descarcare 371 la inchidere asa ca vom selecta: nu se descarac in gestiunil de tip amanunt din fereastra Gestiuni

Prestari servicii cu factura platita prin bon fiscal

 

411-704,4427

5311-4111

factura

da

Nu apare in nici un raport
 

Factura si bonul

 

Factura se emite prin modulul Clienti ,  apare in balanta clientilor, in jurnal TVA si in D394
Nu apare in raport de gestiune pentru ca serviciile nu au gestiune
Bonul fiscal se emite tot prin modulul Clienti butonul Bon
Nu se recomanda ca pe aceeasi factura sa se afle si alte articole
Casa/banca prin care se incaseaza aceste operatii se stabilesc la: Clienti/ Configurare/ Casa pentru incasarea bonurilor fiscale

Bon de casa

607,378,4428-371
simultan incasarea
5311,5328,5125 -%
 -707,704
 -4427

 

 

Bonul

 

Bonul la valoarea lui 371

 

Bonul

Bonul se emite prin modulul Vanzari prin casa de marcat ,  apare in jurnal TVA in Raportul de gestiune

Bon urmat de factura

607,378,4428-371
simultan incasarea
5311,5328,5125 -%
 -707,704
 -4427

 

 

Bonul

da

Bonul la valoarea contului 371

 

Bonul

Bonul se emite prin modulul Vanzari prin casa de marcat ,  apare in jurnal TVA in Raportul de gestiune si D394
Factura se emite tot din modulul Vanzari prin casa de marcat butonul Emita Factura
Pentru factura se va folosit o categorie de document ce se alege la Configurare / Casa de marcat / Documentul pentru factura (poate fi refofolosita categoria Factura)
Factura se listeaza detaliat pe articole, data facturii trebuie sa fie aceeasi cu a bonului , valoarea facturii va fi egala cu a bonului
Nota Contabila a tandemului bon-factura este acceasi cu  nota bonului deci nu va contine 411 si nu se genereaza datorie de plata

Factura de marfuri  incasata  prin bon fiscal

vezi coloana NC incasare factura

607,378,4428-371

411-  707(704)
411-4427
 

contul casei configurate-411

 

Factura

da

Factura (prin valoarea contului 371)

Factura si bonul

Factura

Factura se emite prin modulul Clienti ,  apare in balanta clientilor, in jurnal TVA , in Raportul de gestiune si D394
Bonul se emite tot prin modulul Clienti butonul Bon si incaseaza factura
Daca se acorda reduceri din magazin , acestea apar pe factura dar  nu apar pe bon
Incasarea (bonul fiscal) poate fi partiala sau totala
Data bonul va fi data emiterii deci poate fi diferita de data facturii
Pe bon nu este recomnadat sa se tipareasca CUI client pentru ca deducerea  cheltuielilor se va face pe baza facturii
Articolul ce apare pe bon este implicit "Incasare fct", dar poate fi schimbat
Sumele bonului se salveaza in casa configurata special pentru acest gen de operatii la: Configurare / Clienti / Casa pentru incasarea bonurilor fiscale  , iar tipul operatiei de trezorerie va fi Incasare clienti (nu Monetar)
Vezi http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=detalii&id=35258

Reduceri de pret acordate din magazine

Reducerile de pret se pot acorda fie prin

Reducerile de pret in magazine sunt reglementate prin  OG 99/2000 prin care nu se permite vanzarea sub pretul de achizitie
Documentele ce trebuiesc intocmite pentru reducerea de pret sunt :

Diferentele de pret apar in Raportul de gestiune pe coloana Intrari (cu minus daca este reducere)
Din punct de vedere contabil , modificarea de pret afecteaza conturile 371,378,4428 bineinteles cu analiticul gestiunii respective
 

Returul din magazine

Prin documentele de furnizor sau client se pot face retururi din si in gestiunile de tip amanunt.
Pentru a face un retur trebuie sa introducem cantitatea negativa (in nici un caz preturile)

Tip gestiune

Observatii

retur furnizori din gestiuni cantitativ valoric

 

retur furnizori din gestiuni valorice

Returul din gestiunile cantitativ valorice se face doar in limita stocului si la aceleasi preturi cu care s-a facut intrarea
Pret amanunt de intrare este pretul de intrare in gestiune.
Adaosul comercial se determina pe baza diferentei dintre valoarea la pret de intrare in Magazin si valoarea la pret fara TVA

retur clienti

Reperezinta o intrare in gestiune si de aceea nu sunt restrictii de pret sau cantitate
Nu se poate face retur la client din magazin cu discount
Pretul de descarcare (fara TVA) - este editabil , pe baza lui se calculeaza cheltuiala cu marfa
Pretul de vinzare cu amanuntul -  este editabil , este pretul de iesire din Magazin (pe raportul de gestiune) si totodata pretul cu TVA de vanzare catre client
Adaosul comercial se determina pe baza diferentei dintre valoarea cu amanuntul , tva neexigilia si cheltuiala cu marfa

NC de descarcare magazine

Nr.notei de descarcare este 952 si nu poate fi modificat
Nota se genereaza automat la validarea lunii sau la listarea balantei daca luna nu este blocata sau validata si daca la Configurare / Contabilitate este selectata optiunea Inchidere Magazine
Nota se genereaza in functie de tipul gestiunii (magazin valoric sau cantitativ-valoric) si  in functie de metoda de calcul aleasa la Configurare / Contabilitate / Metoda de calcul K in magazine