Documente de la Furnizori

Cuprins

Tutoriale

Deductibilitatea (HG nr.670 din 04/07/2012)
Discounturi si reduceri
Listarea NIR
Niruri, (re)numerotare
Avansuri de la furnizori
Anulare documente
Accize
Stornare documente
Repartizarea taxelor vamale
Retur la furnizor
Situatia platilor
Nota contabila
Filtrarea listei cu articole din documentul de furnizor
Actualizarea preturilor in lista de pret

Renumerotare NIRuri

Avansuri

Modulul este destinat introducerii documentelor de intrare de la furnizori
In fereastra principala (grila) sunt aratate documentele emise catre clienti pentru intervalul stabilit in zona de filtre

Semnificatia functiilor suplimentare :

Functii suplimentare

Explicatii

Generare Bon consum

Functia permite generarea unui bon de consum pe baza unei facturi de la furnizor
Documentul de consum se genereaza in luna de lucru, numai pentru articolele stocabile. Documentul de furnizor poate fi din alta luna (se extinde perioada in filtre)
Functia este disponibila pe meniul ce se deschide la click pe butonul Altele

Verifica Ctg.TVA Se verifica Categoria TVA a documentelor de furnizor din luna de lucru daca TVA la incasare/Taxabil este corect in raport cu starea tertului asa cum este salvata in nomenclatorul de terti
Pentru acuratete se recomanda si actualizarea nomenclatorului de terti pe situl ANAF
Functia este disponibila pe meniul ce se deschide la click pe butonul Altele

Validare/devalidare

La click stanga se valideaza sau se devalideaza un document
La click dreapta se deschide un meniu de unde se poate alege validarea sau devalidarea tuturor documentelor filtrate (care apar in grila)

Listeaza

Listele specifice documentelor de la furnizori
Daca documentul este validat , cu click dreapta se poate lista NIRul

Stocuri

Se deschide ferestra Liste stocuri

Editare document

Semnificatia campurilor din fereastra editare document:

Denumire camp

Explicatii

Antet document

Document

Categoria documentului. Alegerea categoriei determina regimul de taxare al TVA si daca articolele vor genera sau nu stoc

Seria,nr

Seria si numarul documentului trebuie sa fie unice pentru tranzactia "furnizori" .Numarul este obligatoriu
In cazul bonurilor (de benzina) se poate folosi o numerotare interna ,tastind o serie aleasa pentru acest tip de documente si apoi butonul de numere noi care va aduce automat primul numar liber

Data

Data documentului trebuie sa se afla in luna de lucru

Tert

Cimp obligatriu. Tzara tertului nu impune moneda in care va fi calculata factura

Ctg.TVA

Categoria TVA a documentului (cazuri de scutiri , taxare inversa , etc). Provine din caracterizarea TVA implicita a categoriei de document. Se schimba automat o data cu schimbarea acestei categorii, dar poate fi modificat ulterior
Categoria TVA stabileste daca documentul va fi calculat cu TVA sau nu si coloanele din jurnalele de TVA in care vor apare valorile
Netaxabil trebuie folosit in cazul Avizelor sau altor categorii de documente care nu au TVA si nu apar in jurnalele de TVA

Moneda

Moneda in care se va calcula factura. Moneda in care va fi facuta plata nu trebuie sa fie obligatoriu acceasi cu moneda facturii. Moneda nu trebuie sa fie corelata cu tzara furnizorului

Curs

Cursul facturii pentru moneda de mai sus si in data emiterii documentului
Cursul BNR poate fi preluat automat daca aveti legatura internet cu ajutorul butonului aflat in stanga campului

Anulat

Daca se selecteaza , documentul nu se poate valida

Emis anterior Se bifeaza daca factura este emisa intr-o luna anterioara datei de lucru. Are ca efect mutarea valorilor documentului in Decalratia 300 de pe randul 22 pe randul 32

Parcurgere rapida

Selectarea acestei optiuni are ca efect eliminarea din traseul cursorului a unor campuri mai putin utilizate din pagina Modificare (transport lei, accize, alte taxe, reducere, prêt cu reducere)

Subsol document

Reducere tip

Se poate opta pentru :
-Inclusa in pret - atunci se poate introduce % sau valoare reducere distinct pe fiecare articol al documentului in parte
- Reducere comerciale - valoarea reducerii se stabileste prin modificarea pretului articolului stabilit pentru acest tip de reducere (vezi nomenclatorul de articole optiunea "reducere" )
- Reducere financiare - valoarea reducerii se stabileste prin modificarea pretului articolului stabilit pentru acest tip de reducere(vezi nomenclatorul de articole optiunea "reducere" )

Reducere %

Daca se tasteaza valoare si tipul de reducere este "inclus in pret", se distribuie acest % tuturor articolelor din document
Daca se tasteaza valoare si tipul de reducere este altul decit "inclus in pret", se calculeaza valoarea reducerii cu acest %

DETALII

Cantitate

Pentru retururi se trece valoare negativa in acest camp

Pret fara TVA

Pret unitar in lei fara reducere, taxe si fara TVA din factura furnizorului
Toate preturile trebuie sa fie pozitive
Pentru contarea valorii=cantitate * acest pret se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : VALOARE LA PRET FARA REDUCERE ,TAXE SI TVA

Clc.Pret cu TVA Acest camp apare numai in cazul SC neplatitoare de TVA pentru facturi in LEI. In aceasta situatie trebuie sa introducem in program pretul cu TVA care in mod normal nu apare pe factura.
Rolul acestu camp este sa calculeze pretul+TVA(articolul trebuie sa aiba cota TVA<>0) si sa puna valoarea in campul Pret fara TVA

Pret valuta

Pret unitar in valuta

NIR

numarul de NIR daca tranzactia reprezinta intrare in gestiune. Este completat automat de program si poate fi editat manual numai daca la Configurare / Furnizori , Nir se pune automat nu este selectat
Regulie numerotarii automate sunt aratate mai jos

Transport valuta

Poate proveni din repartizarea din fct. de transport sau introducere manuala. Editabil doar pentru documentele in valuta.
Valoare este totala pe articol (nu unitara)

Transport lei

Valoare este totala pe articol (nu unitara) si intra in componenta pretului
Poate proveni din repartizarea din fct. de transport sau introducere manuala. Nu se calculeaza automat din valoarea in valuta pentru pentru ca sun situatii cand se calculeaza la alt curs decat al facturii de bunuri/servicii
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : VALOARE TRANSPORT

Taxa vamala

Valoare este totala pe articol (nu unitara) si intra in componenta pretului.
Editabil doar pentru documentele cu terti nonUE.
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : TAXE VAMALE

Comision vamal

Valoare este totala pe articol (nu unitara) si intra in componenta pretului.
Editabil doar pentru documentele cu terti nonUE.
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : COMISIOANE VAMALE

Accize %

Procentul ce se aplica valorii fara tva si fara reducere pentru calculul valorii accizelor pe articol. Se preia automat din nomenclatorul de articole daca e precizat acolo ca procent. Se poate introduce manual

Accize

Valoare totala in lei .Se calculeaza din nomenclatorul de articole daca este data ca valoare(unitara), se poate calcula pe baza % din nomenclatorul de articole (daca in nomenclator se da %) , sau se poate introduce manual ca procent sau valoare totala
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : ACCIZE

Alte taxe

Valoare este totala in lei (nu unitara) si intra in componenta pretului.
Campul se poate folosi si pentru valoarea TVA receptionat de la SC platitoare de TVA in cazul in care SC noastra nu e platitoare de TVA
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : ALTE TAXE

Reducere

% - procentul de reducere ce se acorda articolului , editabila numai daca reducerea e de tipul "inclusa in pret"
valoare totala / articol , editabila numai daca reducerea e de tipul "inclusa in pret"

Pret fara TVA

Pret fara TVA cu taxe si cu reducere , este calculat din pretul fara taxe si fara TVA la care se adauga : taxa vamala, comisionul vamal, alte taxe si se aplica reducerea daca este cazul
La tastarea pretului in acest cimp, se calculeaza in mod invers pretul fara tva astfel incit pretul cu tva recalculat sa fie valoric cit mai apropia de pretul tastat

Baza TVA

Valoare calculata = cantitate * pret fara TVA
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : VALOARE LA PRET FARA TVA

Val.TVA lei

Valoare calculata din "baza TVA"
In cazul in care valoarea TVA nu este calculata automat , verificati pe butonul "Info", pagina TVA , daca este vre-o conditie care determina necalcularea
Pentru contarea acestei valori se selecteaza in contari ,cimpul "la ce" : TVA DEDUCTIBILA

Val.TVA valuta

Adaos magazin

Numai pentru gestiunile cu amanuntul cu exceptia returului din gestiuni amanunt cantitativ valorice. Procent ce se aplica pretului fara TVA pentru calculul pretului de magazin (cu amanuntul)

Pret amanunt intrare

Pret cu adaos si TVA in gestiunile cu amanuntul cu exceptia returului din gestiuni amanunt cantitativ valorice (cind acest pret provine de descarcarea stocului)
Pretul cu amanuntul pe articol, poate fi memorat si prestabilit in facturile urmatoare daca la Configurare/Furnizori este selectata o lista la : "Lista de pret : ultimul pret cu amanuntul receptionat"
In cazul retururilor din magazin (cantitate<0) ,desi acest pret este editabil , trebuie sa existe stoc la acest pret si in cantitate suficienta pentru a se putea valida documenul

Deductibil

deductibilitate in sensul HG nr.670 din 04/07/2012. Vezi detalii

Comanda

se alege comanda de furnizor daca este cazul

Greutate

C.Cost,
Pers. Auto

Elemente de costing

TVA document

Documentul este purtator sau nu de TVA in functie de caracterizarea TVA a documentului , de calitatea platitor/neplatitor TVA a SC (vezi "platitor TVA" de la Configurare /Societate /TVA)
Caracterizarea TVA a furnizorului, determina doar optiunea Ctg.TVA din ferestra documentului la momentul alegerii/schimbarii furnizorului, dar aceasta optiune poate fi apoi schimbata manual.
Verificati pe butonul "Info", pagina TVA , daca este vre-o conditie care determina necalcularea TVA

Listele NIR

Articolele ale caror categorie articol are selectata optiunea: Genereaza NIR sau Genereaza NIR+Bon consum vor genera documentul NIR si vor fi primi un numar NIR in mod manual sau automat
Numarul de Nir este completat automat in timpul editarii documentului (crescator si unic pe gestiune si pe an) dar lasat editabil daca optiunea Configurare / Furnizori / NIR este numerotat automat nu este selectata, sau daca optiunea este selectata , nu mai este editabil si este completata automat in momentul salvarii
Sunt prevazute 3 formate de liste NIR : unul pentru articole receptionate in gestiuni de tip depozit si pentru articole nestocabile, unul pentru articole receptionate in gestiuni de tip amanunt, si unul pentru articolele avind caracteristica NIRa categoriei de articol pusa pe genereaza NIR+Bon consum si care sunt receptioante in gestiuni de tip depozit
Numele gestionarului ce apare pe NIR , este numele trecut in cimpul gesionar al gestiunii fiecarui articol
Numele membrilor comisiei de receptie poate proveni fie din denumirile completate in nomenclatorul de gestiuni , fie din Configurare , sectiunea SC date generale, nu completati ambele !

Discounturi si reduceri

Reducerile acordate pe aceeasi factura (reducerile comerciale) pot fi incluse in pret, caz in care valorile articolelor receptionate vor fi afectate de valoarea reducerii .
NIRul si NC se vor intocmi la valorile continand reducerea. Pentru acest tip de reducere se alege in cimpul Reducere valoarea Inclus in prêt Reducerea se poate acorda global(pe toata facture) procentual sau individual pe fiecare articol in parte procentual sau valoric (campurile reducere din pagina Modifica)

Reduceri comerciale (acordate ulterior conform clauzelor contractuale) . Pentru acest tip de reducere se alege in cimpul Reducere valoarea Reducere comerciala. NC recomandata 401-609 cu valoare pozitiva si 4426-401 cu valoare negativa. Atentie, 609 este cont de Pasiv si 709 este cont de Activ

Reduceri financiare (acordate cu scop nefinanciar). Pentru acest tip de reducere se alege in cimpul Reducere valoarea Reducere fianciara. NC recomandata este : 401-767 cu valoare pozitiva si 4426-401 cu valoare negative

Pentru NC va trebuie sa avem pregatite doua categorii de articol pe care sa le asociem cu contarile pomenite mai sus

Cele 2 reduceri neincluse in pret se pot acorda procentual global pe tot documentul daca tastam % in campul reducere din partea stanga jos a ferestrei sau valoric prin adaugarea cate unui articol si tastarea valorilor dorite
Pentru a putea folosi reducerea procentuala globala trebuie sa avem create in nomenclatorul de articole doua articole dedicate cate unul pentru fiecare tip de reducere financiara si comerciala care va avea optiunea Este reducere selectata cu valoarea financiara respectiv comerciala si categoria contabila special creata funtie de tipul reducerii
Pentru reducerile acordate valoric deci manual va trebui sa avem alte doua articole cu optiunea Este reducere = Nu si cu avand categoria articol una din cele doua folosite si la reducerea procentuala

Atentie ! Incepand cu ianuarie 2016 , OMF 1802 precizeaza :
76._
(1)Reducerile comerciale acordate de furnizor si înscrise pe factura de achizitie ajusteaza în sensul reducerii costul de achizitie al bunurilor. Atunci când achizitia de produse si primirea reducerii comerciale sunt tratate împreuna, reducerile comerciale primite ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea, costul de achizitie al bunurilor.
(2)Reducerile comerciale primite ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt în gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite"), pe seama conturilor de terti.
(3)Atunci când vânzarea de produse si acordarea reducerii comerciale sunt tratate împreuna, reducerile comerciale acordate ulterior facturarii ajusteaza veniturile din vânzare.
(4)Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti.
(5)Reducerile comerciale legate de prestarile de servicii, primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de terti.
(6)În cazul în care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, acestea se înregistreaza la data bilantului în contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", respectiv contul 418 "Clienti - facturi de întocmit", si se reflecta în situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmeaza a fi primite, înregistrate la data bilantului în contul 408 "Furnizori - facturi nesosite", corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai sunt în gestiune.
(7)Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
a)rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vânzare;
b)remizele - se primesc în cazul vânzarilor superioare volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut preferential; si
c)risturnele - sunt reduceri de pret calculate asupra ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, în decursul unei perioade determinate.
77._
(1)Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.
(2)Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera (contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refera (contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").

Avansuri

Este aratata in continuare una din metodele de tratare a avansului primit de la furnizor ,anume cand se emite factura de avans la o data cu plata avansului

Crt

Operatia

suma

DB

CR

Sd.409

Sd.401

Sd.4426

Observatii

1

Plata avansului

1240

401

5121

1240

0

Se primesc banii

2

Emitere factura de avans

1000
240

409
4426

401
401

1000
1000

240
0

0
240

Se emite factura de avans,trebuie sa avem un articol si o categorie articol dedicata acestui scop. "Contul reprezentativ" al categoriei trebuie sa fie 409. Daca operattile sunt in valuta se foloseste cursul platii de la pct.1

3

Compensarea platii cu factura (pct 1 cu 2)

1240

401

401

1000

0

240

se compenseaza factura de avans cu plata de la punctul 1 (ca sa nu ramine neincasata)
sau prin operatia de la pct.1 se plateste direct factura de la pct.2 daca a fost emisa

Factura definitiva

Daca avansul este in valuta, op.4 si 5 se fac in facturi diferite ptr ca au cusuri diferite si apoi e necesara compensarea pct.6

4

-storno avans (la cursul avansului)

1000
240

409
4426

401
401

0
0

1000
1240

0
0

se storneaza operatiile din factura de avans, daca operattile sunt in valuta se foloseste cursul platii de la pct.1
se foloseste acelasi articol ca la factura de avans

5

-achizitie bunuri

1000
240

...
4426

401
401

0
0

240
0

0
240

se inregistreaza achizitia de bunuri

6

Compensare avans cu storno avans (pct.4 cu 5)

1240

409

409

0

0

240

nu e nevoie daca operatiile 4 si 5 se fac pe aceeasi factura (la avansurile in lei)

Daca nu se emite factura de avans , putem proceda astfel (fara modul de compensare) :

crt

Operatia

suma

NC

1

Plata avansului

100

409-5311

2

Vine factura de bunuri

100

... - 401

3

Platim factura

100

401-5311

4

Stornam avansul

-100

409-5311

Pentru NC a avansului pe factura trebuie sa avem o contare dedicata 409-401 asa cum se arata in figura ,iar categoria articolului nu trebuie sa aiba conturile completate

A sa vedea si Avansuri

Accize

Acciza este preluata din nomenclatorul de articole in momentul selectiei , ca procent sau ca valoare dupa cum este prevazut acolo
Valoarea calculata in aceasta fereastra este in lei prin aplicarea procentului accizei la valoarea articolului inclusiv transport , taxa si comision vamal
Procentul sau valoarea acestei taxe pot fi corectate manual indiferent de cum este prevazut in nomenclator
NC pentru valoarea accizelor este data de articolul "accize" din grila de contari

Repartizarea transportului, taxei si comisionului in vama

In cazul documentelor de la terti nonUE, putem repartiza in pret transportul in valuta si lei, taxa vamala si comisionul vamal
Aceste valori pot fi introduse manula pentru fiecare articol in parte sau pot fi repartizate pe grupe de articole
Pentru a face repartizarea procedam astfel:
- mergem in pagina Repartizare si bifam articolele pe care vrem sa facem prima repartizare
- completam sumele ce trebuiesc repartizate in campurrile: Tranport vlt., Transport lei, Taxe vamale lei si Comision vamal lei
- alegem modalitatea de repartizarea : proportional cu cantitatile sau cu valorile in valuta
-
apasam butonul Repartizeaza
Pentru repartizarea sumelor pe alta grupa reluam setul de operatii
Repartizarea se face bineinteles dupa introducerea tuturor articolelor

Nedeductibilitate partiala si totala

Nota contabila pentru deductibilitate limitata se face sau nu se faca in functie de configurarea: Contabilitate / NC pentru deductibilitatea 50%
Pentru articolele care au valoarea "deductibil 50%" pentru caracteristica "deductibil" se aplica prevederile HG nr.670 din 04/07/2012
Pentru nota contabila nu trebuie modificat nimic in "contari" , schema de tratament a nedeductibilitatii este fixata in program si nu poate fi schimbata
Concret ,pentru o factura in valoare de 100+24 lei , vom avea urmatoarea NC:

Metoda 1

Crt

Suma

DB

CR

Explicatii

Sold 401

Sold 4426

Sold 6xx

Sold 6xx.ND

1

100 lei

6xx.

401

nota initiala

100

0

100

0

2

24 lei

4426

401

nota initiala

124

24

3

-50

6xx.

401

stornez 1/2 din baza din contul deductibil

74

24

50

0

4

50

6xx.ND

401

1/2 din baza pe contul NEdeductibil

124

24

50

50

5

6 lei

6xx

4426

1/4 din TVA nedeductibila din contul deductibil

124

18

56

50

6

6 lei

6xx.ND

4426

1/4 din TVA nedeductibila din contul NEdeductibil

124

12

56

56

daca factura este cu TVA la incasare:

Crt

Suma

DB

CR

Explicatii

Sold 401

Sold 4428.DD

Sold 4426

Sold 6xx

Sold 6xx.ND

1

100 lei

6xx.

401

nota initiala

100

0

0

100

0

2

24 lei

4428.DD

401

nota initiala

124

24

0

3

-50

6xx.

401

stornez 1/2 din baza din contul deductibil

74

0

50

0

4

50

6xx.ND

401

1/2 din baza pe contul NEdeductibil

124

0

50

50

5

6 lei

6xx

4426

1/4 din TVA nedeductibila din contul deductibil

124

-6

56

50

6

6 lei

6xx.ND

4426

1/4 din TVA nedeductibila din contul NEdeductibil

124

-12

56

56

7

-12 lei

4428.DD

401

numai pentru facturile cu TVA la incasare, storno 1/2 din TVA neexigibila

112

12

-12

56

56

8

12 lei

4426

401

numai pentru facturile cu TVA la incasare, mut 1/2 din TVA pe deductibila

124

12

0

56

56

 

Metoda 2

Crt Suma DB CR Explicatii
1 100 lei 6xx. 401 nota initiala
2 24 lei 4426 401 nota initiala

3

12

6xx.ND

4426

1/2 din valoarea TVA pe nedeductibil


Daca factura este cu TVA la incasare

Crt

Suma

DB

CR

Explicatii

1

100 lei

6xx.

401

nota initiala

2

24 lei

4428.DD

401

nota initiala

3

12

6xx.ND

4426

1/2 din valoarea TVA

4

12

4426

4428.DD

1/2 din valoarea TVA

Anularea unei facturi

Se poate realiza prin selectarea bifei din zona antetului documentului
Un document anulat nu poate fi validat

Stornarea unui document

Se procedeaza astfel :

Returul la furnizor

Pentru operarea retururilor la furnizor se procedeaza in acelasi fel ca pentru o factura de livrare , dar cantitatea trebuie sa fie negativa. Nu sunt acceptate preturi negative
Se pot inregistra in acelasi document si vanzari si retururi .
Returul din gestiuni depozit : pretul fara TVA este editabil si va fi pretul de iesire din gestiune .
Returul din gestiuni amanunt : pretulAmanunt este editabil si va fi pretul de iesire din gestiune .
Pentru validarea articolelor returnate trebuie sa existe stoc suficient in gestiunea din care se face returul exact la acelasi pret cu pretul de retur (pretul fara tva daca returul se face din depozit sau pret cu amanuntul daca returul se face din acest gen de gestiune)
Returul din stoc se poate face si pe baza selectarii documentului de livrare (intrare) cu ajutorul butonului Selectare stoc returnat. Documentele de livrare trebuie sa fie validate pentru a apare in aceasta facilitate
Se claculeaza si stoc (livrat-returnat) pe articol si document vizibil in coloana Stoc. Stocul se calculeaza numai pe baza documentlor validate

In cazul returilor de marfuri din gestiuni de tip magazin in care se foloseste casa de marcat, procedura legala este urmatoarea :
HG.479/2003, ART. 37
(1) În cazul returului de marfa utilizatorul întocmeste un dosar care va cuprinde:
a) nota de receptie si constatare de diferente cod 14-3-1A, întocmita în baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectiva;
b) dispozitia de plata-încasare catre casierie cod 14-4-4;
c) factura sau factura fiscala în rosu, dupa caz.

Verificarea , renumerotarea si listarea multipla a NIRurilor

Putem verifica, renumerota si lista numerotarea NIRurilor in afara documentelor prin functiile puse la dispozitie in aceasta pagina. Acest lucru este necesar atunci cand se fac stergeri ale documentelor sau operarii necronologice
Documentul NIR este generat in aceasta aplicatie de orice articol (stocabil sau nu) al unei tranzactii care produce o intrare si a carui categorie are selectata optiunea de Generare NIR
In aceasta aplicatie NIRul are aceeasi data cu a documentului din care provine iar cantitatea articolelor este egala cu cea a documentului generator
Regulile de numerotare automata sunt :
- fiecare gestiune este numerotata distinct, si incepe cu numarul 1 de la 1 ianuarie a fiecarui an.
- numerotarea se face document cu document in ordinea introducerii , indiferent de tranzactie

Functia verifica:
- continuitatea numerotarii documentelor privite cronologic pe toate gestiunile
- sa nu existe numere diferite in acelasi document pentru o gestiune
- sa nu exista acelasi numar pe aceeasi gestiune dar pe documente diferite

Functia Numeroteaza, repune numerele de NIR conform regulilor aratate in documentele aflate in intervalul filtrat .
Numerotarea documentelor se va face incepind cu numarul imediat urmator celui ce este trecut in grila "nr.NIR de inceput"
Numerele de nir pot fi puse manual pe 0 (daca se numeroteaza de la inceputul anului ) , pot fi puse manual cu numerele dorite, sau se poate folosi butonul care aduce numerele de nir corect pornind de la numerele documentelor existente, anterioare intervalului dat
Documentele ce se numeroteaza nu trebuie sa fie validate si nu trebuie sa se afle in luni validate(blocate)

Listarea multipla a NIRurilor

Situatia platilor

Situatia platilor pentru fiecare factura poate fi urmarita in pagina Plati / Documente
Un rand reperezinta un cont de furnizor al unui document (un document poate avea mai multe conturi de furnizor)
In partea de jos se pot vedea detaliile platilor pentru o factura

Actualizarea preturilor in lista de pret

Pentru fiecare document de la furnizor putem actualiza preturile de lista ale articolelor prezente in document. Aceasta facilitate este creata pentru a creste viteza de verificare/corectare a preturilor de vanzare prin facturi de clienti sau prin casa de marcat
Modul de lucru este urmatorul:
- dupa receptionarea tuturor articolelor se merge in pagina Preturi vanzare , se alege lista de pret dorita
- in grila apar produsele receptionate cu preturile existente in lista selectata mai sus
- se tasteaza pretul fara tva in coloana "Pret depozit" sau pretul de vanzare cu amanuntul in "Pret magazin"
- se salveaza preturile introduse prin click pe butonul Salveaza aflat imediat deasupra grilei (nu e necesar ca afctura sa fie salvata inainte)

Generarea Notei Contabile ,Contari

Pentru generarea notelor contabile, avem la dispozitie urmatoarele Categorii de contari care vor determina din ce camp al fiecarui articol se va prelua valoarea in NC:

Categorie contare

Explicatii

ACCIZE

Campul Accize

ALTE TAXE

Campul Alte taxe

COMISIOANE VAMALE

Campul Comision vama

DIFERENTE DE PRET IN MAGAZIN LA MARFA INTRATA

=Valoare de intare in magazin - TVA neexigibila la aceeasi valoare - Cantitate *Pret fara TVA
Unde Valoare de intare in magazin= Cantitate * Pret amanunt intrare

TAXE VAMALE

Campul Taxe vama

TVA DEDUCTIBILA

Campul Val.TVA lei

TVA NEEXIGIBILA LA MARFA INTRATA

TVA neexigibila calculata la Cantitate * Pret amanunt intrare

VALOARE LA PRET FARA REDUCERE ,TAXE SI TVA

= Cantitate * pret fara TVA

VALOARE LA PRET FARA TVA

= Cantitate * Pret cu reducere

VALOARE TRANSPORT

Campul Transport lei

O schema posibila si foarte generala de contari este urmatoarea: