Drepturi

Utilizatori   Drepturi documente

Drepturi nomenclatoare
Grupuri de utilizatori
Drepturi pe ferestre
Dreptul pe societati
Drepturi / gestiuni
Drepturi / case-banci


Dreptul de acces la toate functiile descrise aici este permis numai utilizatorilor cu functie de Administrator

Utilizatori

Utilizatorii reprezinta persoanele(operatorii) care vor folosi acest program. Nu sunt creati automat , trebuiesc introdusi manual
Utilizatorii pot avea parola proprie si  pot apartine unui singur grup de utilizatori la un moment dat , fapt care le va conferi drepturile de acces si operare a datelor din acest program
Grupul unui utilizator se poate schimba oricand fara restrictii
Din punctul de vedere al drepturilor, utilizatorii au:
a) caracteriticii proprii
    - acces la toate gestiunile sau numai la anumite gestiuni  (Utilizatori/ Se acorda explicit drepturi pe gestiuni)
    - acces la toate casele-bancile sau numai la anumite (Utilizatori/ Se acorda explicit drepturi pe case-banci)
b) si caracteristici mostenite de la grupul din care fac parte
    - acces la modulele(ferestrele) aplicatiei
    - drepturi ce rezulta din calitatea de Administrator
    - drepturi de acces implicit pe SC noi
   
Utilizatorii apartinind unui grup cu drepturi de administrare (cimpul este administrator selectat) are in mod deosebit acces la urmatoarele :

Utilizatorilor le trebuie acordat explicit dreptul de lucru pe Societatile existente in program. Un utilizator nou nu are acces  la nici o Societate (nici nu vede) daca grupul din care face parte nu are selectat I se adauga automat drepturi de acces pe SC nou create

 

Grupuri de utilizatori

Grupurile de utilizatori au rolul de a grupa utilizatorii care beneficiaza de aceleasi drepturi in acest program
Un grup poate avea sau nu drepturi de administrare (daca cimpul este administrator selectat)
Un grup poate acorda implicit drept de acces utilizatorilor la SC nou create daca se selecteaza I se adauga automat drepturi de acces pe SC nou create

 

Drepturi pe ferestre

Sistemul de drepturi al acestui program determina nivelul in care grupurile de utilizatori si in consecinta utilizatorii(operatorii) au acces la datele fiecarei ferestre
Accesul la o fereastra poate fi interzis sau permis prin intermediul comutatorului  "Acces" si mai departe , se poate permite sau interzice accesul la principalele functii de manevrare a documentelor : adaugare, modificare ,  stergere , devalidare , listare
Pentru acces la o anumita functie , in afara dreptului de a o utiliza trebuie sa tinem seama si de posibilitatea existentei restrictiilor .
Restrictiile posibile sunt : document validat , document aflata in luna blocata(validata),  document creat de alt operator(utilizator)
Documentele pot fi caracterizate:
    -  prin data si atunci se supun restrictiilor de luna blocata
    - si pot fi caracaterizate prin operator proprietar (operatorul care le-a creat sau modificat ultima data) si atunci se supun restrictiilor
 

  Acces la fereastra Functia Adaugare Functia Modificare Functia Stergere Functia Devalidare Functia Listare Observatii
Document propriu Permis daca optiunea Acces este selectata
Daca optiunea Acces nu este selectata, fereastra nu se poate deschide
Permisa daca optiunea Adaugare este selectata  Permisa daca optiunea Modificare este selectata
In caz contrar documentul este deschis needitabil
Permisa daca optiunea Stergere este selectata Daca optiunea  Devalidare este selectata Daca optiunea Listare si  Acces sunt  selectate Optiunile se atribuie pe grupuri de utilizatori si ferestre
Documet creat de alt utilizator La fel ca mai sus   Permisa daca optiunile Doc.altora si   Modificare sunt selectate
In caz contrar documentul este deschis needitabil
Permisa daca optiunile Doc.altora si   Stergere sunt selectate Daca optiunea  Devalidare este selectata si daca optiunea Doc.altora  este selectata Daca optiunea Listare si  Acces sunt  selectate Optiunile se atribuie pe grupuri de utilizatori si ferestre
Document validat La fel ca mai sus  

Documentul este deschis needitabil

Nepermis Daca optiunea  Devalidare este selectata    
Luna blocata La fel ca mai sus Nepermis Nepermis Nepermis Nepermis Daca optiunea Listare si  Acces sunt  selectate  

Semnificatia comutatorilor specifici acordarii drepturilor  este urmatoarea :

Element Detalii
Acces Permite sau nu accesul la fereastra (daca este neselectat , freastra nu poate fi deschisa si deci datele nu pot fi vazute)
Nu se face diferenta intre documentele proprii sau create de al operator
Adaugare Permite sau nu adaugarea de documente noi
Modificare Permite sau nu modificarea documentelor
Pentru a putea modifica documente create de alti operatori , trebuie sa avem, si permisiunea Doc.altora
Documenetele pentru care nu avem permisiuni sunt deschise needitabil
Tot in mod needitabil sunt deschise si documentele validate sau aflate in luni blocate
Stergere Permite sau nu stergere documentelor
Pentru a putea sterge documente create de alti operatori , trebuie sa avem, si permisiunea Doc.altora
Nu pot fi sterse documentele validate sau aflate in luni blocate
Devalidare Permite sau nu devalidarea documentelor
Pentru a putea devalida documentele create de alti operatori , trebuie sa avem, si permisiunea Doc.altora
Nu pot fi devalidate documentele aflate in luni blocate
Listare Permite sau nu accesul la fereastra cu rapoarte
Aceasta permisiune nu refera listarea documentului din interiorul ferestrei document
Chiar daca ferestra de listare este accesibila direct prin meniul principal , deschiderea ei este conditionata si de comutatorul Acces
Doc.altora Permite sau nu modificarea stergerea sau devalidarea documentelor create de alti operatori daca si comutatorii : modificare, stergere , respectiv devalidare sunt selectati

 

Drepturi pe societati

Dreptul de a vedea in momentul logarii o Societate si a o putea deschide se acorda pentru fiecare utilizator in parte
Pentru acesta se merge in fereastra Utilizatori , grupuri, drepturi , tabul Drepturi/societati
In tabel avem prezente toate combinatiile posibile intre Societatile existe in program si utilizatorii activi
Acordarea sau interzicerea accesului se face cu ajutorul butoanelor :

 

Drepturi / gestiuni

Utilizatorilor care au selectata optiunea Se acorda explicit drepturi pe gestiuni (vezi pagina Utilizatori), trebuie sa li se acorde dreptul de acces pentru fiecare gestiune in parte. Acest lucru se va face in fereastra  Drepturi/ pagina Drepturi /gestiuni . In pagina sunt prezenti doar utilizatorii cu bifa de acordare explicita
Utilizatorii care nu au selectata optiunea de mai sus au drepturi de utilizare pe toate gestiunile din  nomenclator
Atentie !!! limitarea dreptului de utilizare a gestiunilor nu limiteaza si continutul rapoartelor doar la gestiunile pe care utilizatorul are drepturi. Daca se foloseste optiunea Toate(gestiunile), raportul va contine date din absolut toate gestiunile

 

Drepturi / case-banci

Utilizatorilor care au selectata optiunea Se acorda explicit drepturi pe case/banci (vezi pagina Utilizatori), trebuie sa li se acorde dreptul de acces pentru fiecare casa-banca in parte. Acest lucru se va face in fereastra  Drepturi/ pagina Drepturi /case-banci. In pagina sunt prezenti doar utilizatorii cu bifa de acordare explicita
Utilizatorii care nu au selectata optiunea de mai sus au drepturi de utilizare pe toate casele si bancile din  nomenclator
Atentie !!! limitarea dreptului de utilizare a caselor/bancilor nu limiteaza si continutul rapoartelor doar la inregistrarile pe care utilizatorul are drepturi. Daca se foloseste optiunea Toate(casele sau bancile), raportul va contine date din absolut toate casele-bancile