Configurare

In fereastra de configurare se pot schimba parametrii de functionare ai programului pentru societatea curenta
Toate optiunile sunt accesibile utilizatorului cu drept de administrator (drept neconfigurabil) ,ceilalti utilizatori au restrictii doar la elementele ce tin de postul lor de lucru (colorate verde) sau de operator (elementele albastre)

Cuprins Tutoriale
SC configurare
Furnizori
Clienti
Trezorerie
Contabilitate
Casa de marcat
Formatul listelor si inserierea documentelor
Productie
TVA
Salarii
Drepturi de modificare
 

Societate - Date generale

Denumire element Explicatii
Denumire SC  
CIF CUIul societatii fara RO in fata
Nr.inregistrare Registru comert  
Cod CAEN  
Denumire SC parinte, Forma juridica,
 organizatorica, de propritate
Valori preluate in unele declaratii declaratii
Adresa Folosit in liste
Administrator, Director econimic Folosit in rubricile semnaturi din liste
Comisia receptie Folosit in rubricile semnaturi ale NIRurilor
   

Societate - configurare

Denumire element Explicatii
Date generale  
Denumire SC Denumirea societatii
CIF Codul de identificare fiscala
Nr.Inreg>Registrul Comert Nr. de inregistrare la ONRC
Capital social pentru antetul facturilor emise
Cod CAEN  
Denumire SC-parinte,
Forma juridica,
Forma organizatorica,
Forma de proprietate,
Nivel infiintare
Folosite in antetul listelor, declaratii , etc
Tzara,Localitate,Strada,Nr,
Sector,Cod postal,Ap,Bloc
Scara, Etaj, Telefon, Fax, web
Adresa societatii, folosita in antetul listelor, declaratii , etc
Email Se utilizeaza in declaratii
Daca este o adresa de Yahoo sau Gmail si se completeaza si parola (in campul urmator) adresa se poate folosi pentru expedierea mailurilor direct din program
parola de email Corelata cu adresa de mai sus se utilizeaza pentru autentificare la trimiterea mailurilor din program
Administrator, Director economic, Comisia receptie Pentru casetele de semnaturi din documente
Configurare  
Data de incepere a evidentei Reprezinta data de cind se pot opera documente in acest program. Calendaristic trebuie sa fie prima zi a lunii in care se inecepe introducerea datelor (ziua trebuie sa fie mereu egala cu 1)
Sub aceasta data se pot introduce numai documente de tip "sold intial"
Nu mai poate fi modificata daca s-au introdus solduri initiale de orice natura
Prima luna nevalidata Documentele cu data mai mica decit aceasta data sunt validate(blocate) si nu mai pot fi modificate
Ziua trebuie sa fie mereu egala cu 1
Daca prima luna nevalidata este 1.1.1901 toate datele sunt editabile inclusiv soldurile initiale
Daca prima luna nevalidata = data incepere evidenta , soldurile initiale sunt validate(blocate) , datele sunt nevalidate (editabile)
Valideaza documentul dupa salvare In tranzactiile :furnizori,clienti, alte intrari , alte iesiri, trasnferuri , casa de marcat , PV schibare pret, productie,o data cu salvarea se inearca si validarea documentului
cautarea in grid cu alegerea inregistrarii gasite Daca este selectat la cautarea in grile , pe masura tastatrii sunt prezentate  toate inregistrarile ce statisfac criteriile de cautare. Se poate alege una din inregistari
Daca nu este selectat, in urma cautarii suntem pozitionati pe prima inregistrare ce incepe cu caracterele tastate
se pot edita doar documentele de gestiune din luna de lucru Daca este selectata , numai documentele din luna de lucru pot fi modificate
La descarcare se tine cont de intrarile in stoc Stocul calculat si prezentat in listele de selectare articole sau folosit in descarcarea de gestiune se bazeaza pe documentele:
-pana in data documentului= avand data <= cu data documentului prelucrat
-pana la sfarsitul lunii= avand data <= cu ultima zi a lunii documentului prelucrat
-toate= toate documentele indiferent de data
La afisare se arata stocurile
 
Lista articolelor din documentele ce reprezinta iesire din gestiune arata stocul :
- toate -(implicit)  se arata stocurile pentru toate operatiile indiferent de data
- pana la sfarsitul lunii - se rata stocurile din operatiile existente pana la sfarsitul lunii. Folosirea optiunii poate incetini functionarea aplicatiei
La afisare se scade stocul din acelasi document Daca se bifeaza, lista articolelor din documentele ce reprezinta iesire din gestiune arata stocul diminuat cu cantitatile articolelor existente in documentul editat
Ferestrele de editare cu lista prezinta date din Editarea valorilor in ferestrele de tip "lista" se va baza pe :
-baza de date - timpi de editare mai mari decat la celalata metoda , recomandata in cazul folosirii aplicatiei in retea locala
-copia locala -timpi de editare mai mici , trafic mai mic pe retea , metoda recomandata in cazul folosirii prin legatura internet
Meniul principal -vertical in stanga - meniul verical pozitionat in stanga ferestrei aplicatiei este activ
- in fundal - este activ meniul aflat central in fereastra aplicatiei
-ambele - sunt active ambele meniuri
fara schimbarea SC si data in meniul fundal Daca este selectat, in meniul fundal nu se afiseaza caseta ce permite schimbarea rapida a SC si a datei de lucru
modalitatea de descarcare din internet controleaza procedura prin care aceasta aplicatie descarca diferitele fisiere necesare din internet:
- Wininet - bazat pe wininet.dll , componenta ce exista in toate sistemele bazate pe win
- XmlHttp - componenta specifica numai sistemelor ulterioare Win 2000, se isntaleaza o data cu MSXML vers.3 sau ulterioare, http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4608
- Dwnld.exe - componenta proprie ce se poate descarca de pe: http://www.wmicro.ro/downloads/dwnld.exe in dirul aplicatiei W5
preia datale Societatilor stabileste modul de unde se preiau datele Societatilor (nomenclatorul Terti)
- de pe situl ANAF
- de pe situl Furnizorului (metoda este disponibila numai pe perioada de valabilitate a abonamentului de actualizare)
Autocopierea locala a bazelor de date La iesirea din aplicatie se fac copii  pe server tuturor bazelor de date :
- lunara -se fac copii bazelor de date a caror ultima copie este mai veche de o luna
-saptaminala - se fac copii bazelor de date a caror ultima copie este mai veche de o saptamina
-zilnica -se fac copii bazelor de date a caror ultima copie este mai veche de o zi
-nu se face - nu se fac copii
Copiile se fac pe server, in acelasi director in care se afla bazele de date
Autocopierea in Cloud a bzelor de date La intrarea in aplicatie se face copierea bazelor in CLoud
Copierea este gratuita si se face numai daca numarul si dimensiunea bazelor nu depasesc anumite valori (vezi aici)
Directorul de lucru in C:\temp Daca este selectat, fisierele PDF, XLS, etc obtinute in diverse etape ale aplicatiei vor fi generate pe statia locala in directorul C:\temp\CodulFiscalalSC\
Se recomanda acest mod de lucru in retele locale bazate pe Win7 si 8
Cursul valutar din ziua precedenta documentului Daca este selectata, pe butoanele de refresh curs valutar se va aduce cursul din ziua precedenta (data documentului)
Daca nu este selectata se aduce cursul din data documentului
Daca clc.dvs nu este performant Se selecteaza in situatia in care avem avem statii de lucru mai vechi
Produce o usoara crestere de viteza a functionarii programului
Nerecomandat pentru lucrul prin internet
Foloseste butonul "Reia parcurgerea campurilor"
 
Se foloseste butonul Reia parcurgerea campurilor din ferestrele de editare al documentelor de gestiune
Butonul se interpune in parcursul natural al cursorului si produce efect dupa cum documentul este nou sau reeditat:
- in cazul documentelor noi produce adaugarea inregistrailor noi fara a mai accesa butonul Adauga
- in cazul reeditarii documentelor, produce trecerea pe inregistrarea urmatoare a detaliilor documentului

Furnizori

NIR este numerotat automat Daca e bifat, nr.nir nu se poate stabili manual. Nr.de NIR pentru toate articolele documentului se stabilesc automat in momentul salvarii. Ele devin vizibile la reintarea pe document sau la listarea NIRului
Daca nu e bifat, nr. de NIR este pus automat numai daca e necompletat sau la schimbarea gestiunii. El poate fi modificat manual
NIRul se listeaza pe pre-vizualizare
imprimanta implicita
imprimanta aleasa
Ordinea de listare pe NIR Conroleaza ordinea articolelor in listele tip NIR
- denumire, articolele apar ordonate pe denumire
- introducere , articolele apar in ordinea introducerii in document
Lista de pret: ultimul pret cu amanuntul receptionat  Daca se alege o lista , la receptia in gestiunile cu amanuntul se va completa pretul de receptie: Pret amanuntul de intrare cu valoarea din lista (valoare cu tva)
Daca se modifica manual pretul in receptie, acesta va fi salvat in lista de preturi
Verificare TVA la salvare nu - nu verifica nimic
verifca % - se verifica procentul de TVA sa aiba una din valorile valabile in luna (numai la documentele purtatoare de TVA)
verifca % si valoarea - se verifica procentul de TVA  si valoarea TVA sa aiba valoarea corecta
Arata soldul facturilor in grila In fereastra principala Furnizori, apare coloana Neincasat (in locul Valoare/valuta) continand valoarea neincasta in lei a facturilor
Comutarea valorilor se face numai dupa iesirea si reintrarea in aceasta fereastra

Clienti

acces la Valoare TVA daca utilizatorul are acces la modificarea campului valoare TVA
   
creditul clientilor Se pot verifica depasirea val.maxima/1 factura si total neincasate conform limitelor din nomenclatorul de terti
-nu verifica
-verifica si avertizeaza
-verifica si interzice facturarea
reducerea clientului se calculeaza Configureaza modul de calcul al valorii reducerii unitare a articolelor din documente. Sunt doua variante de calcul :
-pretul * (100-%)/100
-pretul * 100/(100+%)
Verificare TVA la salvare nu - nu verifica nimic
verifca % - se verifica procentul de TVA sa aiba una din valorile valabile in luna (numai la documentele purtatoare de TVA); nu se verifica si egalitatea cu % TVA din nomenclatorul de articole
verifca % si valoarea - se verifica procentul de TVA  si valoarea TVA sa aiba valoarea corecta
Arata soldul facturilor in grila In fereastra principala Clienti, apare coloana Neincasat (in locul Valoare/valuta) continand valoarea neincasta in lei a facturilor
Comutarea valorilor se face numai dupa iesirea si reintrarea in aceasta fereastra
Ajusteaza val.fara tva pentru=Casa Marcat Are efect doar la vanarile din gestiune de tip depozit si are rost doar daca factura este urmata de emiterea bonului fiscal prin Casa de Marcat
Se ajusteaza valoarea fara TVA a articolelor astfel incat valoarea fara TVA+valoarea TVA sa fie egala cu cantitatea*pretul cu tva rotunjit la 2 zecimale. Se asigura astfel egalitatea facturii cu a bonului emis si calculat de Casa de Marcat
De asemni pretul cu TVA este calculat cu 2 zecimale pentru ca majoritatea caselor afiseaza pret cu 2 zecimale
Preturi  
stabilirea pretului de vinzare depoit / magazin -nimic - nu se vor prelua preturil in factura
-pret fara TVA din lista - pretul articolului din lista "lista de pret clienti" de pret va fi transmis in cimpul "pret fara tva"
-pret cu TVA din lista - pretul din lista de pret va fi transmis in cimpul "pret cu  tva"
-pret fara TVA ultimul utilizat- pretul din lista de pret va fi transmis in cimpul "pret fara tva", daca se tasteaza un pret diferit , el va fi retinut in lista de pret si folosit in facturile ulterioare

Aceasta configurare se stabileste pentru fiecare  post de lucru
lista de pret clienti Se alege lista de preturi ce va contine pretul de vinzare la clienti.
Aceasta configurare se stabileste pentru fiecare  post de lucru
Listarea documentului  
factura se listeaza pe pre-vizualizare- documentul este aratat pe monitor , apoi poate fi listat pe imprimanta
imprimanta implicita - imprimanta implicita apostului de lucru
imprimanta aleasa - imprimanta se stabileste in momentul listarii
denumire articol din lista facturii Denumirea si codul articolului din coloana de articole a listei documnetului poate fi  :
denumire - denumirea scurta din nomenclatorul de articole
denumire lunga- denumirea lunga din nomenclatorul de articole
denumire la tert - denumirea stabilita in nomenclatorul de articole , tabul Denumiri la terti pentru tertul ales in document ; aceasta denumire trebuie introdusa pentru   fiecare client in parte
Logo factura Completati acest camp daca doriti tiparirea logoului firmei pe factura.
Se tasteaza denumirea fisierului logo cu extensie fara cale sau disk
Fisierul se copiaza in calea rapoartelor (\wmicro5\reports\)
se listeaza cod de bare Daca este selectata optiunea in lista facturii va apare codul de bare care contine: valoarea facturii in lei, seria si numarul ei
Codul de bare este folosit de aplicatie pentru incasarea rapida cu ajutorul scanerului

Trezorerie

Optiune Explicatii
In grila operatiilor vad documentele emise Pentru operatiile Incasari clienti sau Plati furnizori , stabileste data pana la care sunt aratate facturile neincasate/neplatite pentru a putea fi incasate sau platite:
-pina in data operatiei de trezo - in grila sunt prezente documentele neincasate/neplatite  pina in data operatiei de trezorerie
-pina la sfarsitul lunii -  in grila sunt prezente documentele neincasate/neplatite pina la sfarsitul unii de lucru
-toate - in grila sunt prezente documentele neincasate/neplatite
In grila operatiilor vad coloana: Se poate comuta una din coloana astfel incat sa arate :
- Conturile corespondente
- Facturi incasate/platite
Schimbarea coloanei devine efectiva numai dupa reintarea in fereastra Trezorerie

Casa de marcat

Optiune Explicatii
Documentul pentru bon de casa Se alege categoria documentului pentru bonurile fiscale
Categoria trebuie sa fie stocabila si sa aiba Numerotarea automta de preferat pe Ultima serie ..... Nu are importanta Categoria implicita TVA
Documentul pentru factura Se alege categoria documentului pentru facturi
Categoria trebuie sa fie stocabila si sa aiba Numerotarea automta de preferat pe Ultima serie ....Categoria implicita TVA se va alege convenabil fata de starea societatii
Pretul cu amanuntul Pretul este recomandat sa provina dintr-o lista de pret (aleasa mai jos) . Daca este editabil sau nu se stabileste alegand una din optiunile :
- Needitabil - operatorul nu poate modifica pretul (provenit din lisat de preturi)
- Editabil - pretul de vanzare cu TVA provine din lista de pret  (campul pret amanunt) si poate fi modificat
- Editabil, se salveaza in lista de preturi - ca la Editabil , in plus ,pretul modificat se va salva in lista
 
Reducere Se stabileste modul de lucru cu reducerile acordate pe bon
- Nu se acorda - operatorul nu poate acorda nici un fel de reducere
- Generala pe tot bonul - se acorda reducere procentuala la intreaga valoare a bonului , pe bonul fiscal va apare un singur rand cu valoarea reducerii
- Pe fiecare articol - se poate acorda fiecarui articol in parte o cota diferita de reducere , pe bonul fiscal reducerea se va lista pentru fiecare articol rand separat. Acest gen de reduecre se poate acorda doar in tabul: Vanzare pe denumiri
Nemodificabil dupa emiterea bonului Daca se selecteaza aceasta optiune, unui document neincasat salvat si redeschis nu i se pot adauga, modifica sau sterge articole
Se aplica numai utilizatorilor care nu au dreturi de administrator
Deschide bon nou dupa emiterea bonului Daca este selectat , dupa listarea bonului fiscal pe casa se deschide automat un bon nou.
In caz contrar, se inchide fereastra de editare a bonului
Incasarea bonului se face in caserie Incasarea, emitrerea bonului de casa si emiterea facturii se fac centralizat de la un singur post de lucru
Introducerea bonurilor se face la fel dar operatiile: incasare, emitere bonul si  factura
Se face transfer la fiecare document La validarea fiecarui document din aceasta tranzactie  se genereaza cate un document de transfer al tuturor marfurilor continute din depozitul configurat la Gestiuni/ Gestiune transfer
Data bonului nou=data calendaristica Daca este selectat , nu se vor putea crea bonuri noi decat in data calculatorului (postului de lucru)  pentru ca daca ne aflam in alta luna de lucru , documentul va fi needitabil pe baza restrictiei de data .
Incasarile se cumuleaza pe zile la Cantitativ-Valorice  Incasarile in gestiunile Cantitativ-valorice care se fac pe baza contarilor se fac bon cu bon sau daca se selecteaza aceasta optiune se vor face cumulat pe fiecare gestiune si pe toate bonurile unei zile
La gest CV nu permit depasirea stocului La gestiunile depozit sau magazin de orice tip in afara de Valoric nu permite vanzarea unei cantitati mai mari decat stocul existent
Se poate vinde din mai multe gestiuni art.stocabile si nestocabile  Se pot vinde si articole stocabile si nestocabile pe acelasi document. Optiune utila in cazul in care vrem sa punem stornarea avansului si livrarea produselor pe acelasi bon Raportul de gestiune va contine numai articolele stocabile.
Includerea nestocabilelor in lista de vanzare se face din Filtrul listei de selectie.
Se recomnada emiterea de factura cu bon (prin clienti) atat la primirea avansului cat si la stornare pentru a se putea gestiona corect si nota contabila
Se poate vinde cu pret 0 ,3,1 La vanzarea din gestiuni cu amanuntul permite preturi 0
La gest C.V. se vinde cu pretul stocului nu al Listei de pret Daca se bifeaza, vanzarea din gestiuni FIFO,LIFO,PMP,Identificare specifica se va face la pretul stocului , nu se tine cont de lista de pret daca este configurata vre-una
Lista de pret Se selecteaza lista de pret din care vor fi preluate preturile cu amanuntul de vanzare (campul pret amanunt)
Mod de lucru Stabileste circulatia cursorului pentru a evita parcurgerea unor campuri ce nu trebuiesc modificate conform modului de lucru dorit. Se poate selecta una din optiunile;
- cantitate , cod bare ,pret -articolul se selecteaza prin codul de bare (se poate folosi cititorul de coduri de bare) , cursorul circula intre campurile : Cantitate , Cod bare , Pret , cantitatea si pretul pot fi modificate. Pretul poate fi needitabil in functie de optiunea aleasa la Pretul cu amanuntul
- cod bare ,pret - articolul se selecteaza prin codul de bare (se poate folosi cititorul de coduri de bare) ,cursorul circula numai intre campurile cod bare si pret ,  cantitatea si pretul pot fi modificate. Pretul poate fi needitabil in functie de optiunea aleasa la Pretul cu amanuntul
- cod bare - cursorul sta numai in campul cod bare astfel incat se poate scana continuu fara folosirea mouseului , tastaturii sau touchscreenului , cantitatea poate fi modificata , pretul nu poate fi modificat
- denumire, cantitate , pret - articolul se selecteaza prin denumire in tabul: Vanzare pe denumiri
Permite retururi Daca nu este selectat nu este permisa salvarea documentului cu preturi negative
Permite emitere factura Pentru a putea emite factura din bonul fiscal , trebuie selectata aceasta optiune
Printer fiscal Se alege unul din dispozitivele introduse in nomenclatorul Printere fiscale
Printerul ales este valabil doar pentru statia(calculatorul) pe care se lucreaza si este folosit in toate modulele care emit bon fiscal (clienti , trezorerie, etc) 

Contabilitate

Denumire Explicatii
Inchidere Venituri Cheltuieli Se inchid conturile de cheltuieli si venituri
Inchidere TVA Se inchid conturile de TVA
NC pentru TVAI se face detaliat pe documente daca este selectat Nota pentru TVAI se face pentru fiecare operatie exigibila , daca nu se face pe total cont
Inchidere Magazine Se genereaza NC de descarcare a magazinelor cu K calculat prin una din metodele descrise mai jos
Metoda de calcul K in magazine Sunt prevazut patru metode de calcul al coeficientului K :
- K pe baza intrarilor: RC378 / (RD371 - RC4428)
- K pe baza soldului:  SD378 / (SD371 - SC4428)
- K pe baza intrarilor fara TVA neexigibil: RC378 / (RD371 )
- K pe baza soldului fara TVA neexigibil:  SD378 / (SD371)
Primele doua metode se pot folosi doar daca in gestiuni lucram cu cote unice de TVA
Ultimele doua metode se vor folosi daca in gestiuni lucram cu cote multiple de TVA
Generez NC salarii Se genereaza NC lunara de salarii conform grilei de contari
Generez NC imobilizari Se genereaza NC cu amortizarile lunare  conform grilei de contari

Liste , serii documente

Pentru anumite tranzactii listarea documentului se poate face in formate diferite pentru fiecare post de lucru in parte si pentru fiecare categorie de document.
Asta inseamna ca de exemplu putem stabilili la fiecare post de lucru alt format de factura ("FACTURA1","FACTURA2",etc). Acest lucru este de obicei necesar datorita faptului ca avem tipuri diferite  de imprimanta la posturi si redarea pe hirtie a aceluiasi format nu se va face corect
Stabilirea listei se face prin tastare direct in coloana "Lista" sau alegind-o cu ajutorul butonului "..." aflat in dreapta coloanei
Numele listei nu trebuie sa contina cale si nici extensie (frx sau frt)
Daca dorim sa configuram listele pentru alt post de lucru , il putem schimba prin selectorul aflat pe primul rind al ferestrei "Postul de lucru"
La terminare trebuie actionat butonul "Salveaza"

? ?

 

Productie

Denumire element Explicatii
   
Lista de pret Lista din care se ia pretul produsului(produselor) finite in cazul in care Pretul produsului finit  are valoare pretul din lista de pret

Salarii

Denumire Explicatii
Cum se introduce pontajul Optiuni disponibile:
- in fereastra pontaj -orele se introduc pe fiecare zi in parte in fereastra specializata- (detalii)
- in fer.drepturi salariale cu completare initiala - zilele si orele se stabilesc automat pe total luna in aceeasi fereastra ,se pot corecta manual
- in fer.drepturi salariale ,manual - zilele si orele se introduc manual pe total luna in aceeasi fereastra
Cum se calculeaza sporul de vechime Optiuni disponibile:
- pe baza datei de vechime - % se calculeaza , valoarea se calculeaza
- % manual - campul % este editabil, valoarea se calculeaza
- nu se calculeaza - cele doua campouri NU sunt editabile si se forteaza pe 0
- % si suma se clc manual- cele doua campouri sunt editabile
- formula personalizata - % si suma se calculeaza cu formula introdusa la Constante/Formule campul Clc.
ri
Procentele pentru lucrul suplimentar Se pot prelua din constante (aceleasi ptr toti salariatii) , se pot introduce maual sau se pot importa din statul lunii precedente
Configurarea se face pentru fiecare din cele 4 campuri in parte astfel:
- daca pozitia 1 are valoarea 1 , primul spor este needitabil in fereastra de calcul al drepturilor si este preluata din constante, daca are valoarea "0" atunci se poate introduce manual sau importa din luna precedente
- similar pentru pozitiile 2,3 si 4
Importul din statul lunii precedente se face pentru toti salariatii odata prin functia Copiaza sporurile din luna precedenta din pagina Recalcul
Cum se calculeaza CO tarifar + sporuri permanente
cu formule personalizate
se introduce manual
Alte pensii se includ in restul de plata daca este selectat , valoarea Alte fd.pensii se va aduna la restul de plata
Verificarea constantelor putem verificar constantele de calcul cu valorile corecte aflate pe situl aplicatiei
Optiunea valabila numai daca detinem abonament de actualizare
  • nu verifica
  • verifica si anunta - in cazul in care sunt diferente suntem anuntati prin mesaj de eroare
  • verifica anunta si corecteaza - diferentele sunt anuntate si corectate automat
  • verifica si corecteaza - diferentele sunt corectate fara a fi semnalate
Campul: Lucrat1 % ,este editabil Daca este selectat, campul Procent din fereastra Lichidare , randul Lucrat/1 este editabil si se aplica sumei calculate pentru timpul efectiv lucrat aferenta primului tarifar
Sporurile permanete Se pot defini ca sporuri permanente vechimea si cele 4 sporuri astfel (sunt 5 pozitii disponibile) :
- daca pozitia 1 are valoarea 1 , vechimea este considerata spor pemanent
- daca pozitia 2 are valoarea 1 , primul spor de dupa vechime este considerat spor pemanent
- similar pentru pozitiile 3,4 si 5
Sporurile se iau din contracte Se poate stabili pentru fiecare din procentele celor 4 sporuri disponibile daca se preiau din contracte sau daca se introduc manual, astfel:
- daca pozitia 1 are valoarea 1 , primul spor este needitabil in fereastra de calcul al drepturilor si este preluata din contractul de munca
- similar pentru urmatoarele trei sporuri
Procentele sporurilor lasate pe manual pot fi aduse si din staul lunii precedente
Importul din statul lunii precedente se face pentru toti salariatii odata prin functia Copiaza sporurile din luna precedenta din pagina Recalcul
Sporurile se plafoneaza Optiunea afecteaza  toate cele 5 sporuri (vechimea si urmatoarele patru) , plafonand numarul de ore la care se caluleaza mai apoi valoarea fiecarui spor. Optiunile sunt:
-nu se plafoneaza
-la zile lucrate - numarul de ore la care se calculeaza sporurile este plafonat la numarul de zile lucrate * ore/zi din cotractul de munca
-la zile lucratoare  - numarul de ore la care se calculeaza sporurile este plafonat la numarul de zile lucratoare ale lunii * ore/zi din cotractul de munca
Retinerea 8 se introduce Pentru a8-a retinere sunt prevazute 3 moduri de lucru (Atentie! aceasta retinere se scade din baza impozitului ) :
- ca suma - se introduce direct suma reprezentand retinerea
- procentual la tarifar - se introduce  procentul , suma se calculeaza la Tarifarul1
- procentual la brut+CM - se introduce  procentul , suma se calculeaza la Brutul cu CM
Nu face compensarea rotunjirilor in recapitulatie Se foloseste in cazul in care avem contari multiple pe cel putin o Categorie contare in grila de contari de la salarii
Compensarea rotunjirilor este utila mai ales in cazul spargerii Notei contabile de salarii pe gestiuni sau centre de cost in sensul ca asigura egalitatea cu recapitulatia

TVA  

Se completeaza datele in care se produc modificari ale starii SC in relatia cu TVA.
Data completata se considera inclusiva pentru starea selectata si nu trebuie sa fie obligatoriu prima zi a lunii
Se pot face mai multe modificari in aceeasi luna
Starea Platitor TVA poate avea 3 valori : NEplatitor TVA, Platitor TVA , Platitor TVA la Incasare. Daca cel putin o zi din luna SC a fost TVA la incasare sau Platitoare de TVA , atunci starea lunii este TVA la incasare respectiv Platitoare de TVA
Starea Perioada de plata poate avea 4 valori: Anual ,Lunar, Semestrial, Trimestrial  .Daca intr-o luna sunt mai multe modificari , luna se va considra in starea utimei modificari (din luna). Trebuie selectat obligatoriu daca SC nu este neplatitoare de TVA
Dupa terminarea modificarilor , trebuie salvat cu butonul Salveaza al ferestrei
Vizualizarea si modificarea este permisa doar utilizatorilor cu drepturi de Administrator


 

Drepturi

Adminstratorii au voie sa modifice orice element din acesta fereastra
Ceilalti utilizatori ,  nu au voie la tabul TVA si la elementele de configurare Generale (colorate negru)