Compensari

Cuprins Tutoriale
  operarea compensarilor
 

Compensarile sunt operatii de trezorerie ce permit stingerea unor sume debitoare cu sume creditoare indiferent de furnizor sau client , indiferent de contul de furnizor sau de client
Sumele DB si CR ce se compenseaza trebuie sa fie egale pe total document de compensare.
Sunt permise compensari cu mai multe conturi pe DB sau pe CR si cu terti diferiti in acelasi document
Se pot compensa :

Compensarile se  fac neaparat printr-un cont intermediar (581 sau 473)
Documentele de compensare salvate nu pot fi corectate , daca e necesara o astfel de operatie se sterge documentul vechi si se creeaza unul nou

Compensarile se pot face :

Denumire camp sau functie Explicatii
Moneda Moneda inregistrarilor ce se vor compensa.
Actioneaza si ca filtru al grilei
Cont Contul prin care se fac compensarile. Valori admise: 581, 473
Curs Obligatoriu in cazul compensarilor in valuta. Se tasteaza sau se foloseste functia de preluare din internet
Numar Seria si numarul documentului de compensare
Data Data documentului
Pagina Adaugare
>> Buton care transfera suma Disponibila in coloana cu sume ce se vor compensa
Tert Tertul inregistarii (avansului sau facturii)
Moneda Moneda inregistrarii
Cont Contul contabil al inregistrarii
Factura Seria si numarul facturii
Data Data facturii
Compensat DB Suma ce se ve compensa (trebuie sa fie mai mica sau egela cu suma disponibila)
Compensat CR Suma ce se ve compensa
Disponibil DB Suma disponibila de compensat
Disponibil CR Suma disponibila de compensat
Se Camp ce poate fi folosit in filtrarea grilei NUMAI in vederea compensarii automate
Butonul de compensare automata va opera numai asupra inregistrarilor filtrate (vizibile) si care au selectata aceasta coloana
(In)vizibilitatea inregistrarilor selectate este descrisa in continuare
- daca in filtru se completeaza valoarea 1 , in grila sunt filtrate numai inregistarile selectate in acest camp
- daca in filtru se completeaza valoarea 0 , in grila sunt filtrate numai inregistarile DEselectate