Centre de cost

Sunt utilizate pentru a putea determina totalitatea cheltuielilor inglobate intr-un produs,subprodus, serviciu, etc

Centrele de cost nu sunt contruite pe o structura cu istoric. Daca sunt necesare modificari de structura in ierarhica centrelor adica mutarea unui centru de cost la un alt parinte , se poate  inactiva articolul vechi , apoi se creaza un articol nou pozitionat conform structurii dorite
Daca sumele repartizate unui centru de cost trebuie spart in anumite proportii pe subcentre , atunci i se ataseaza o "cheie de repartizare" (o regula care stabileste proportiile si centrele pe care se face repartizarea) .
Cheile de repartizare au istoric

Denumire camp Explicatii
   
Denumire Nu poate fi dubla
Analitic Simbol contabil ce poate fi folosit in contari .Va forma partea analitica a contului DB sau CR in formulele contabile in care va fi indicata folosirea "analiticului CC"
Parinte Centrul de cost sub care este pozitionat centrul curent
Cheia de repartizare Denumirea cheii care va stabili modul de spargere a sumelor pe subcentre


- o inreg (salarii,misc, NC, MF,ect) are 1 singur CC (nu se sparge pe >>) dar un CC poate fi spart pe subCC % prin cheile de rep.
- cheile ar trebui sa aiba istoric (ca subCC si ca %)
- CC nu au istoric, Schimbarile de structura in CC se fac prin punerea pe inactiv a unui CC si crearea altuia (ev.acelasi nume+versiune) cu legaturile noi

salarii - ccost sta in alata tabela cu istoric pe data modificare
misc - are validare / unde pun ccost ??? sta in acecasi tabela - daca pot edita
plt -- are validare / ccost sta in acecasi tabela
notedt - nu are vld / ccost sta in acecasi tabela