Vanzari prin casa de marcat

Cuprins

 

Modalitati de vanzare
Vanzare cu generarea transferului din depozit
Stabilirea pretului de vanzare
Acordarea reducerilor
Emiterea bonului
Emiterea facturii
Nota contabila
Generarea automata a productiei pe baza vanzarilor

 

Este o tranzactie ce permite vanzarea articolelor stocabile si nestocabile din gestiuni cu amanuntul valorice sau cantitativ valorice cu emiterea de  bonuri fiscale si optional de facturi.
De pe un post de lucru se poate vinde la un moment dat dintr-o singura gestiune . Postul este conectat la o casa de marcat folosita in regim de priner fiscal , modelul casei fiind stabilit in Configurare / Tip casa de marcat
Inregistrarea veniturilor din gestiunile cu amanuntul  se  poate face in acest program prin :

Pentru fiecare gestiune este indicat sa se foloseasca o singura metoda
Pentru alte modalitati de vanzari din magazine , consultati Magazine
Toate documentele din aceasta tranzactie duc la obtinerea bonului de casa . Bonurile vor fi caclulate cu TVA daca Societatea este configurata ca platitoare de TVA. Facturile emise din bonuri depind in plus si de  Categoria TVA din pagina Factura

Un document poate avea urmatoarele stari : neincasat (se introduc articole) , incasat , emis bon, emis factura. Starile se schimba secvential prin functiile ferestrei de editare document

Functie

Explicatii

Starea anterioara

Trece documentul pe care ne aflam in starea anterioara
Functie accesibila numai utilizatorilor cu rol de Administartor

Sterge

Daca s-a emis bonul , documentul nevalidat poate fi sters doat de utilizatorii cu rol de Administrator.
Daca nu s-a emis bonul , conform regulilor generale

Stocuri

Deschide fereastra de Liste stocuri, unde avem si liste specifice vanzarilor prin casa de marcat la meniul Bonuri fiscale
La click dreapta pentru documentele la care s-a emis factura se deschide fereastra de listare rapida a facturii

Semnificatia campurilor:

Denumire camp

Explicatie

 

 

Adauga

Adauga un articol daca suntem in modul Denumire si daca bonul se afla in starea Neincasat

Sterge

Sterge un articol al bonului daca ne aflam in starea Neincasat

Salveaza

Salveaza bonul

Salveaza si deschide document nou

Salveaza si deschide un bon nou

Listare

Listeaza pe imprimanta bonul  sau factura

Bon fiscal

Listeaza bonul fiscal pe casa de marcat. Dupa aceasta satrea bonului se schimba in  Emis bon
Dupa listarea cu succes a bonului pe casa de marcat , este deschis automat un bon nou daca optiunea Deschide bon nou dupa emiterea bonului este selectata
Doar utilizatorii cu rol de Administrator pot reemite bonul pe casa de marcat
Functia este disponibila daca :
-lucram prin tabul Documente si daca Incasarea se face in caserie nu este selectata
-sau lucram prin tabul Caserie si Incasarea se face in caserie este selectata

Emite factura

Asociaza o factura bonului daca acesta se afla in starea Emis bon
Utilizatorul trebuie sa aiba optiunea Permite emitere factura activa (configurare / Casa de marcat)s in plus :
-lucram prin tabul Documente si Incasarea se face in caserie nu este selectata
-sau lucram prin tabul Caserie si Incasarea se face in caserie este selectata

Antet document

 

Document

Categoria documentului. Needitabil
Poate avea una din valoarile:  Documentul pentru factura sau Documentul pentru bon de casa stabilita la Configurare/Casa de marcat in functie daca documentul a fost transformat sau nu in Factura

Nr.bon

Numarul bonului , este pus automat

din data

Editabil numai pentru utilizatorii cu drepturi de Administrator, daca nu sunt alte restrictii.
Pentru bonuri noi , valoarea implicita va fi data statiei (caclulatorului) daca am selectat la configurare : Data bonului nou=data calendaristica Aceasta setare va duce la imposibilitatea emiterii bonurilor in alta data decat cea curenta

CUI / bon

Text ce va apare in bonul fiscal in zona textului publicitar. Se poate utiliza pentru introducere codului fiscal al cliantului

% reducere

Procentul de reducere general pe tot documentul. Se aplica tututror articolelor existente sau adaugate ulterior modificarii acestui camp
Editabil numai daca Configurare/Casa de marcat / Reducere are valoarea : Generala pe tot bonul
La adauagarea unui articol nou , i se va calcula reducere cu acest procent
La schimbarea procentului se va aplica tuturor articolelor si se vor recalcula

Total reduceri

Valoarea totala a reducerilor acordate pe bon indiferent de metoda

Total bon

Valoarea totala a bonului inclusiv TVA cu reducere (valoarea de incasat)

Vanzare pe cod bare

La deschiderea documentului se intra automat in acest mod de vanzare daca Configurare/Casa de marcat / Mod de lucru este : Cod bare,pret sau Cantitate, cod bare, pret

Cantitate

Cantitatea ce se vinde , implicit =1. Nu se admint cantitati negative
Cursorul nu trece in mod normal prin acest camp decat daca  Configurare/Casa de marcat / Mod de lucru este : Cantitate, cod bare, pret

Cod bare

Se tasteaza sau se completeaza cu ajutorul cititorului de coduri

Pret de lista

Pretul cu TVA din lista de pret.
Daca documentul are % reducere generala ,pretul efectiv de vanzare cu amanutul va fi afectat de reducere si este vizibil in Vanzare pe cod bare / Pret de lista si in  Vanzare pe denumiri / Pret amanunt

Vanzare pe denumiri

La deschiderea documentului se intra automat in acest mod de vanzare daca Configurare/Casa de marcat / Mod de lucru este : Denumire , cantitate , pret

 

Articol

Se alege articolul
Nu se admit articole nestocabile
Nu se admite prezenta aceluiasi articol de mai multe ori intr-un document, indiferent de pretul de vanzare

Cantitate

Se admint cantitati negative (retururi) numai daca este selectat : Configurare / Casa de marcat / permite retururi

Pret descarcare

Initial are valoarea:
- la gestiunile magazin valorice = valoarea pretului de lista ( ! aceste gestiuni se scad in mod normal prin monetare nu prin acest modul)
- la gestiunile magazin identificare specifica =   valoarea pretului stocului
- la gestiunile magazin FIFO = valoarea pretului mediului al intrgului stoc
Dupa validare la gestiunile magazin FIFO valoarea acestui camp se poate modifica in cazul  in care pretul mediu al stocului descarcat difera fata de pretul mediu al intregului stoc (ceea ce nu este permis la aceste gestiuni ) Diferenta se reflecta in Valoare reducere
La retururi este egal cu pret amanunt

%Reducere
Valoare reducere

Reducerea acordata pe articol  in % si in valoare
Editabil numai daca Reducere =pe fiecare articol (Configurare / Casa de marcat) este selectata
Atentie! La gestiunile cantitativ valorice se (re)calculeaza dupa validare daca pretul de descarcare se modifica in urma acestei operatii

Pret amanunt

Pretul cu TVA de vanzare la client, daca nu este modificat provine din Lista de pret (Configurare / Casa de marcat) la care se aplica reducerea
Editabil numai daca optiunea: Pretul cu amanuntul  editabil are valoarea:  Editabil.
Daca aceeasi optiune are valoarea Editabil se salveaza in lista de preturi , valorile tastate se vor salva in lista selectata la  Lista de pret (Configurare / Casa de marcat)
Acest pret nu poate fie mai mic decat Pretul minim amanunt al listei daca acesta este diferit de 0
Diferenta fata de Pretul de descarcare se regaseste in Valoare reducere

Incasare

Se poate face o data cu introducerea bonului daca optiunea Incasarea bonului se face in caserie nu este selectata
Daca este selectata ,incasarile bonurilor se fac separat de introducerea bonului , prin tabul Caserie

Cash, card ,CEC, tichete

Se introduce suma incasata
Incasarea Cash se face automat in momentul apasarii butonului Bon fiscal daca bonul nu este incasat total

Rest

Restul de returnat clientului

Factura

pagina accesibila numai pentru documentele pentru care s-a emis factura

Seria, nr

Seria si numarul facturii. Trebuie sa fie unice pentru tranzactiile Casa de marcat si Clienti
Numerotarea se poate face automat in functie de configurarea: Numerotarea automata a Categoriei de document

Tert

Se alege tertul

Categoria TVA

Se schimba daca este necesar

Delegat , nume,CI , auto

Neobligatoriu. Datele delegatului ce apar pe factura listata

Livrator

Neobligatoriu. Se alege persoana care livreaza , apare pe factura listata

Agent

Neobligatoriu , folosit in situatiile livrarilor agentilor

 

Modalitati de vanzare

Sunt posibile cateva moduri de lucru in functie de optiunile  Mod de lucru si Incasarea se face in caserie  de la  Configurare/Casa de marcat

 

Vanzarea cu cititor de coduri sau touchscreen
Configurari recomandate:
Pret cu amanuntul : Needitabil
Reducere:  Generala pe tot bonul sau Nu...
Deschide bon nou dupa emiterea bonului: selectat
Incasarea bonului se face in caserie: neselectat
Lista de pret: selectat o lista
Mod de lucru : una din primele 3
Inchiderea bonului cu tasta F8 daca se vinde cu Caserie sau cu F9 in caz contrar
Vanzarea cu folosirea tastaturii
Configurari recomandate:
Pret cu amanuntul : needitabil

Reducere:  Pe fiecare articol sau Nu...
Deschide bon nou dupa emiterea bonului: selectat
Incasarea bonului se face in caserie: neselectat
Lista de pret: selectat o lista
Mod de lucru : Denumire,cantitate,pret
Inchiderea bonului cu tasta F8 daca se vinde cu Caserie sau cu F9 in caz contrar
Vanzarea cu Caserie separata
Configurari recomandate:
Incasarea bonului se face in caserie: selectat
Celelate optiuni se seteaza dupa cum dorim sa vindem cu cititor de coduri sau nu

Crearea bonurilor se face obisnuit prin tabul Documente , incasarea prin tabul Caserie

Vanzari cu generarea transferului din depozit

Se pot folosi 3 metode pentru a opera o singura data vanzarile din magazin pe casa de marcat cu ul stocului ditransfern depozit strict pentru articolele vandute

Varianta 1: bon introdus manual , transfer automat la fiecare bon la validarea bonului

Se poate ca in momentul validarii documentului emis din casa de marcat sa se genereze un document de transfer dintr-o gestiune de tip depozit cu articolele si cantitatile necesare, astfel incat gestiunea de tip magazin sa poate fi permanet cu stocul zero
Documentul de transfer va avea aceeasi data serie si numar cu documentul emis din Vanzari prin casa de marcat
Configurarile necesare sunt :
- Configuarre / Casa de marcat / Se face transfer la fiecare document  : selectat
- in nomenclatorul de gestiuni la gestiunea pentru care se emit documente din casa marcat , sa fie selectat un depozit la Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni)
Devalidarea sau stergerea documentul din casa marcat duce la devalidearea respectiv stergerea automata a documentul de transfer
Devalidarea transferului duce la devalidarea documentului din casa de marcat
Stergerea sau modificarea acestor transferuri nu este posibila

Varianta 2: se introduce manual transferul si se genereaza automat bon pentru toate articolele transferului la apasarea unui buton

Pentru aceasta se foloseste functia Bon din fereastra de Transferuri. Adica se creaza manual transferul in gestiunea de amanunt si apoi se genereaza automat documentul de vanzare prin click pe Bon
Cele 2 documente sunt interdependente : devalidarea bonului fiscal duce la stergerea trasnferului , devalidarea transferului duce la devalidarea bonului
Nu trebuie selectata optiunea Se face transfer la fiecare document  si nu trebuie selectata Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni) pentru gestiunea de tip magazin

Varianta 3: se introduc manual bonurile unei zile , se genereaza automat un tranfer pentru acestea la apasarea unui buton

Se poate generea cate un transfer pentru toate vanzarile nevalidate ale unei zile si pentru fiecare gestiune magazin. Practic se foloseste butonul Tranfer din fereastra Vanzari prin casa de marcat
Documentele generate prin aceasta metoda sunt independente.
Nu trebuie selectata optiunea Se face transfer la fiecare document  , trebuie selectata Gestiune transfer (din fereastra Gestiuni) pentru gestiunea de tip magazin

Pretul de vanzare si reducerile

Este indicat sa lucram cu liste de pret . Lista se alege  la :  Configurare / Casa de marcat / Lisat de pret
In aceasta situatie , pretul de vanzare cu amanutul (neredus) va fi preluat din campul Pret amanunt a listei alese
In functie de configurare : Casa de marcat / Pretul cu amanutul , putem avea urmatorele situatii

In plus la magazinele cu Identificare specifica daca in pagina Vanzare pe gestiuni /Filtre se selecteaza Cu stoc>0 in gestiunea de iesire , pretul de vanzare va fi cel al stocului
In ceea ce priveste acordarea reducerilor pe casa de marcat ,trebuie spus ca nu este recomandata aceasta practica desi este permisa de aceasta aplicatie. Reducerea acordata separat de articol nu poate fi cuprinsa in baza impozabila asa cum rezulta din  Codul Fiscal si atunci nu-si mai are rostul. Trebuie emisa factura fiscala daca se doreste evidentierea reducerilor pe documentul catre client
In aceasta aplicatie, din punctul de vedere al posibilitatii modificarii manuale a campului procent reducere, putem avea urmatoarele moduri de lucru in functie de Configurare / Casa de marcat / Reducere  :

Reducerile procentuale se calculeaza la pretul de lista in cazul gestiunilor magazin valorice si la pretul de descarcare in cazul gestiunilor cantitativ-valorice
Atentie !  trebuie verificat si daca modelul de casa de marcat poate lucra cu tipul de reducere dorit
La salvarea documentului sunt verificate toate articolele ca pretul de vanzare cu amanuntul si cu reducerea aplicata daca este cazul sa nu fie mai mic decat Pretul minim amanunt al listei
Daca nu este configurata lista sau Pretul minim amanunt al articolului este zero , verificarea nu se face

Emiterera bonului fiscal

Dupa introducerea articolelor in document si stabilirea formelor de incasare si a sumelor se poate lista bonul fiscal daca optiunea Incasarea se face in caserie nu este selectata
In cazul in care lucram cu post separat de incasare , optiunea Incasarea se face in caserie va fi  selectata si emiterea bonului este posibila prin butonul Modifica din tabul Caserie
Conditiile pe care trebuie sa le indeplinim pentru a se putea lista bonul sunt :

Numai utilizatorii cu drept de Adminsitrator pot retrimite un bon fiscal casei pentru listare chiar daca a fost facturat

Daca avem un model de casa pe care nu il regasim la Tip casa de marcat trebuie sa comandam la furnizor sau sa realizam cu mijloace proprii un modul de comunicatie concretizat intr-un fisier "casamarc.prg"
Detalii despre acest mod de lucru avem aici

Emiterea facturii

Emiterea facturii este posibila numai pentru utilizatorii care au selectat:  Configurare / Casa de marcat / Permite emitere factura
Emiterea facturii este permisa numai dupa emiterea bonului fiscal (pe casa de marcat) , pe documente validate sau nevalidate
Emiterea facturii se poate face prin pagina Documente , butonul Factura.
Categoria de document folosita pentru  factura va fi cea configurata la Configurare / Casa de marcat / Documentul pentru factura iar modalitatea de numerotare automata depinde de ce s-a stabilit in fereastra Categorii documente / numerotare automata
Formatul listei facturii se stabileste tot la Configurare / Liste serii documente pentru tranzactia Casa de marcat si documentul stabilit pentru factura
Seria si numarul facturii trebuie sa fie unice pentru tranzactiile Casa de marcat si Clienti
Factura nu face alta NC decat cea a bonului si nu genereaza datorie de plata (nu apare in fisa clientului) neavand nota cu 411
Numai utilizatorii cu drept de Adminsitrator pot tranforma factura inapoi in bon fiscal
 

Listare document

In cazul bonurilor netransformate in factura nu e necesara configurarea unei liste , folosindu-se implicit raportul : bon_casa
In cazul bonurilor transformate in factura la click se va lista formatul stabilit la Configurare / Liste serii documente / Tranzactia : Casa de marcat / Categoria document =aleasa pentru factura
Factrura se poate lista si cu alegerea pe loc a formatului la click dreapta pe butonul Listeaza din fereastra de editare sau din fereastra grila

 

Nota contabila si Contari la vanzarea din gestiuni Amanunt Valorice

Vanzarile prin Casa de marcat din gestiunile valorice nu trebuie sa genereze nota contabila, intrucat acest gen de gestiuni se descarca prin monetare
Nota contabila se genereaza din monetar

Nota contabila si Contari la vanzarea din gestiuni Amanunt Cantitativ-Valorice

Setul de contari necesare pentru notele tranzactiei Casa de marcat pentru gestiuni Cantitativ-Valorice sunt aratate in imaginea urmatoare
Primele 5 articole se refera la documentul de vanzare , pentru conturile 371,378,4428 se adauga analiticul gestiunii de iesire clasa 3

O tratare deosebita este facuta privind NC de incasare a documnetelor pentru gestiunile de tip Magazin cantitativ valoric
In grila de contari apare automat cu cate un articol pentru aceste gestiuni ce nu poate fi sters si in care putem completa conturile pentru generarea notelor de incasare indiferent de metoda de incasare
Este recomandat sa nu facem incasarea direct in conturile finale (5311,5125,5328) ci sa folosim conturi intermediare 581 cu analitice
Notele de incasare se fac pentru fiecare document in parte ,pentru fiecare tip de incasare si cota de TVA se genereaza cate doua NC cu valorile baza si valoare TVA avand cont DB simbolul corespunzator tipului de incasare si cont CR simbolurile completate in campurile Venit si TVA colectata

 

Generarea automata a productiei pe baza vanzarilor

Pentru vanzarile prin Vanzari prin casa de marcat se pot genera automat operatii de transfer ,sau operatii de productie urmate de transfer ,pentru asigurarea stocului necesar

Transfer

Se utilizeaza in cazul vanzarilor la clienti prin bon fiscal a marfurilor ce provin numai din achizitii (nu necesita preparare sau o transformare printr-un proces de productie) si care din anumite motive se achizitioneaza intr-o alta gestiune .
Metoda permite vanzarea dintr-o singura gestiune si tranferul stocurilor dintr-o alta gestiune (unica si ea)
Prin folosirea acestei metode se va face transferul stocurilor doar in cantitatile vandute, astfel incat stocul in gestiunea de vanzare va fi in mod normal=0
Gestiunea din care se transfera marfurile se defineste in nomenclatorul de gestiuni (campul Gestiune transfer) pentru gestiunea din care se face vanzarea
Generarea transferurilor prin functia Transferuri din fereastra Vanzari prin casa de marcat , se poate face o data pe zi sau de mai multe ori pe zi.,Operatia va genera un singur transfer pentru toate vanzarile nevalidate ale unei singure zile si va incerca validarea transferului si validarea vanzarilor
Daca transferul nu se va putea valida din lipsa stocurilor , nici vanzarile nu se vor valida. Atentie ! Transferul nu va fi sters automat daca nu se poate valida
Daca receptia de la furnizori se poate face direct in gestiunea de vanzare, nu este necesar sa se foloseasca acest modul

Productie + transfer

Se utilizeaza in cazul vanzarilor la clienti prin bon fiscal a produselor ce necesita partial sau total o preparare daca vanzarea se face dintr-o gestiune de tip Amanunt iar obtinerea produselor finite se face intr-o gestiune de tip depozit. Este cazul activitatilor gen Restaurant, catering , etc
Marfurile (articolele care nu necesita preparare) trebuiesc transferate manual sau receptionate direct in gestiunea de vanzare
Metoda permite:
- vanzarea la client dintr-o singura gestiune (gestiunea de vanzare) prin Wmicro5 / Vanzari prin casa de marcat sau prin aplicatia POS
- generarea productiei in gestiunea produsului finit conform retetei
- si transferul tuturor articolelor vandute din gestiunea produsului finit in gestiunea de vanzare
Productia si transferul se fac automat cu ajutorul functiei Transfer si productie din fereastra Vanzari prin casa de marcat pentru cantitatile vandute intru-in interval de timp
Este indicat ca in Productie, Pretul produsului finit sa fie configurat pe:  se calculeaza din consumuri (vezi Procesul tehnologic al retetelor folosite)
Cantitatile pentru care se face tranfer si daca este cazul productie sunt cumulate pe gestiunile de productie din bonurile de vanzare nevalidate existente din intervalulul de timp stabilit
In urma generarii se incerca validarea productiilor si a transferurilor
Daca nu sunt stocuri si productia sau transferul nu se poate valida atunci vom putea opta pentru pastrarea documentelor generate (unele validate si alatele nu) sau pentru stergerea tuturor documentelor generate in operatia curenta

Productie

Se utilizeaza in cazul vanzarilor la clienti prin bon fiscal a produselor ce necesita partial sau total o preparare daca vanzarea si obtinerea produsului finit se face in aceeasi gestiune de tip Amanunt.

Avansuri

Pentru a putea emite bon pe casa de marcat pentru avansuri primite si apoi emiterea altui bon continand stornarea avansului + produse/servicii livrate trebuie sa:
- avem un articol nestocabil pentru Avans
- sa configuram "Se poate vinde din mai multe gestiuni stocabile si nestocabile"
Raportul de gestiune va contine numai valoarea produselor/serviciilor stocabile
Se recomnada emiterea de factura cu bon (prin clienti) atat la primirea avansului cat si la stornare pentru a se putea gestiona corect si nota contabila