pg1-Imobilizari

Imobilizari.

Permite urmărirea in detaliu a operațiunilor aplicate asupra imobilizărilor pe toată durata funcționării precum și localizarea acestora În cadrul companiei.

Se pot folosi două planuri de amortizare paralele: fiscală și contabilă cu regimuri liniare sau accelerate

Sunt prevăzute mecanisme de repartizare a costurilor

more…